Det er laget en utfyllende beskrivelse for de fleste punktene i huskelisten. Oppgavene som er kort beskrevet under kan overlappe i tid.

Oppgave stikkord

Ansvar

Oppgaver Resultat

Litteratur

Planlegge

Klubb

 

- Velg bra terreng og kart (helst kart som er godkjent for max 4 år siden)

- Avtale med kartklubb om kartkjøp (og ev.print) og VDG

- Velge løpsleder, løypelegger & kontrollør, eventuelt fra vår kontrollørpool

- Løypeleggerboka kap.3, Godkjente kart

- Anbefalte kartpriser, Løypeleggerboka kap.15

Terminliste

Klubbene,

O-utvalget

Foreslå løp (dato, løpsleder, løypelegger, kontrollør, løypetilbud, kart, samlingsplass/parkering)


Legge og merke løyper

Løypelegger

Lag varierte løyper på riktig nivå! Dersom det er stor høydeforskjell mellom samlings-plass og løpsområde, legg starten høyt!

Løypeleggerboka kapittel 4-6, Løypelegging, Konkurranseregler pkt. 6.2, Bruk av OCAD

Innbydelse

Løpsleder

Innbydelse er ikke et krav, men bør lages for å informere bedre om sted (m/kart!), kollektivtransport og gi deltakerne riktige forventninger om terreng og løyper. Innbydelse sendes i HTML format (web page) til webmaster.

Utfyllende beskrivelse pkt 7.9 PM

Kontroll

Kontrollør

Med erfaren løpsleder og løypelegger, og bra kart, kan kontrollen minimum være å sjekke at postmerkene stemmer med postoppslag/forhåndstrykk

Løypeleggerboka kap.17

Postutsetting og prøveløping

Løypelegger

Postutsetting ved merke(!) av andre enn løypelegger. Prøveløping løpsdagen.

(Prøveløping bør være ferdig før annonsert starttidspunkt, vanligvis 16.30)

Løypeleggerboka kap.17,

Krav til avvikling av løp pkt 6.9.9

Print

Løypelegger

Dersom forhåndstrykte løyper tilbys, bør print og papirkvaliteten være like god som for kretsløp. Forstørr gjerne til målestokk 1:7500 og 1:5000

Autorisert print, Tilbud fra printleverandører våren 2009 (A4, A3, mellomformat)

Forberede og Rigge

Løpsleder

- Forberede løp (tidtakingssystem)

- Rigge samlingsplass

- Tidtakingssystem, Forberedelse

- Påmelding og innkomst på samlingsplass

Gjennomføre

Løpsleder

Gi god service. Løperdrikke obligatorisk. Førstehjelp ved skader. Ansvar for at alle kommer i mål (men sent ankomne kan diskes)

Under løp

Utfyllende beskrivelse pkt 7.9

Resultat

Løpsleder

Resultat oversendes fra samlingsplass

Under løp, pkt 6

Rydde

Løpsleder

Ofolk forlater samlingsplass og parkering i minst like god stand som da vi kom.

 

Etterarbeid

Løpsleder

- Ta inn poster. Materiell leid av O-utvalget leveres snarest eller leveres til neste arrangør etter avtale.

- Faktura for løpsavgifter betales innen gitt tidsfrist.

- Send oppgjør til eventuell kontrollør.

 

Evaluering, oppsummering, PR

Løpsleder

Dette er ikke et krav, men blir bare viktigere og viktigere. Spre de gode opplevelsene til nettsider og media! Tilby gjerne link til veivelagstegning!

Eksempel på evalueringsskjema