O-utvalgets postenheter - oversikt over postkoder

Sist oppdatert: 26.08.2021.
 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALOVERSIKT

 

32

33

34

36

37

 

 

40

41

42

43

46

47

48

49

50

 

53

54

  55

56

  59

60

62

63

64

  65

 

67

 

70

 

 

  75

 

79

80

82

83

84

 

88

 

91

  92

  93

94

96

97

 

 

 

 

 

 

 

 

107

 

109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119

 

121

 

 

 

 

 

 

 

 

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

 

141

142

143

144

 

 

 

 

 

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

172

 

 

175

176

 

 

 

Antall postenheter totalt: 71

 

I tillegg har O-utvalget 4 startenheter (0-enheter) og 4 målenheter (2 stk kode 100 og 2 stk kode 249).
Disse er satt fast på bukk.  

 

Postenhetene er delt opp i to sett. Kun sett 1 benyttes fra 2021 :

 

 

 

POSTENHETER

SETT 1

 

32

34

36

37

 

 

40

41

42

43

46

47

48

49

50

 

53

54

55

56

59

60

62

63

64

 

67

 

 

 

 

 

 

 

 

92

93

 

 

 

 

 

 

 

133

134

136

 

 

 

 

 

 154

 155

156

157

 

I tillegg til de 32 postenhetene består settet av 2 stk startenheter (0-enheter) og 2 stk målenheter (kode 100) på bukk.

Sett 1 benyttes på poengløp med oddetall (1,3,5 osv.).

Postenhet 33, 70 og 158 er fjernet pga svakt batteri. Postenhet 51 døde på P15 .

 

 

 

 

POSTENHETER

SETT 2

 65

 

 75

 

79

 80

 

82

83

84

 

88

91

94

 

96

97

 

 

 

 

 

 

 

 

107

 

109

 

 

 

 

 

 

 

 

119

 

121

 

 

 

 

 

 

 

130

131

132

 

 

135

 

137

138

139

141

142

143

144

 

151

152

153

159

 

160

 

 

 

 

172

 

175

176

 

 

I tillegg til de 35 postenhetene består settet av 2 stk startenheter (0-enheter) og 2 stk målenheter (kode 249) på bukk.

Sett 2 skal ikke benyttes da halve setter har svakt batteri.

Antall postenheter i reserve: 1                      

                                                                       Antall startenheter(0-enheter) i reserve: 3