Open iT inviterer til Covid-19 sikker OBIK P1 + åpen trening tirsdag 21 april til og med søndag 3 mai 2020

Det er hengt ut merkebånd på start, poster og mål, men disse kan bli borte i løpet av uken, så meld fra hvis det er noe som mangler!

For å forenkle kart-trykk så har jeg laget en Lang løype som har tre sommerfulg-vinger ut fra en fellespost. Mellom og Kort kutter ut hver sin runde fra denne løypen slik at lengden blir passe.
Kartet kan lastes ned her.

Det vil ligge en bunke med 50 kart (+30 stk 24 april) på start for de som ikke har mulighet til å printe ut sitt eget, men ingen plastlommer.

Parkering og samlingsplass: P-plass, Huk. Husk betaling på P-automat!

Kart: Bygdøy-skogen, revidert 2019 etter ny sprint norm: 1:4000 2m ekv.

Startkontingent: Denne er frivillig men send gjerne 30 kr til utgiftsdekning, sammen med navn/klubb/klasse og sluttid til resultatlisten.

Vipps 91728852, evt giro 1607.42.25024, Terje Mathisen

Løypetilbud: Løyper/klasser med følgende nivå og lengder: A-nivå Lang (4,5 km), Mellom (3,7 km) og Kort (3,1 km)

Klasseinndeling: Ordinære bedriftsklasser i OBIK løpet, åpen trening velger løype fritt.

Resultater: Resultatene presenteres på http://obikorientering.no

Premiering: I henhold til OBIKs reglement.

Arrangør: Terje Mathisen, 917 28 852, terje.mathisen (krøll) tmsw.no