Open iT inviterer til OBIK P1 samt åpen kretstrening torsdag 12. april 2018

Inspeksjon av terrenget 3 april viste at ca 40% er helt bart, snøen som ligger igjen i skogen er stort sett 5-10 cm, alle større stier er islagte slik at piggsko anbefales sterkt!
Terreng 1Terreng 2Islagte stier

Påmelding og start: Kl. 16.30 – 18.00 for OBIK, kretstrening videre ut på kvelden.

Hvis Natt-KM hos Bækkelaget samme kveld blir avlyst eller utsatt så kan det evt arrangeres felles-start natt, med 9 km (4+5) som lengste løype. Både 4 og 5 km vil ha Pentagram-gafling med inntil 11 kombinasjoner.

Parkering og samlingsplass:    P-plass, Huk. Husk betaling på P-automat!

Kart:                                          Bygdøy-Kongeskogen, under revisjon. 1:5000

Startkontingent:                       30 kr for kretstrening og løpere t.o.m. D/H 16 år

                                                   80 kr for løpere f.o.m. D/H 17 år

Løypetilbud:                             Løyper/klasser med følgende nivå og lengder:

                                                   N-nivå (2,1 km)

                                                   A-nivå Lang (5 km), Mellom (4 km) og Kort (3 km)

Klasseinndeling:                       Ordinære bedriftsklasser i OBIK løpet, kretstrening velger løype fritt.

Resultater:                                Resultatene presenteres på http://obikorientering.no

Premiering:                               I henhold til OBIKs reglement.         

Løperbrikke kan leies, kr. 30,-

Ferdigtrykte løyper, NOF godkjent trykk.

Arrangør:

Terje Mathisen, 917 28 852, terje.mathisen (krøll) tmsw.no

Vel møtt!