INNBYDELSE POENGLØP 4 OBIK – TORSDAG 4. MAI 2017

Arrangør: Norges Bank BIL

Kart: Sognsvann Øst 1:7500 / 1:10000, Ekvidistanse 5 m

Parkering: Utfartsparkering Sognsvann.

Kollektivt: T-bane linje 5. Derfra 4 minutter å gå til samlingsplass.

Samlingsplass: Utfartsparkering Sognsvann, Nord i.

Terreng: Nærområde med mange stier – generelt god fremkommelighet. Litt mer kupering i de lengste løypene. En del ny tynningshogst er ikke med på kartet.

Start: Fleksistart, kl. 16:30 – 18:30. Kort vei til start for alle klasser.

Mål: Siste målgang kl. 19:30.

Løyper/klasser (normaldistanse):

Løype / Nivå

Klasser

Lengde (ca)

Kort – A

D55-59, D60-64, D/H65-69, D/H70-74, D/H75-79, D/H80- og ÅE

2,9 km

Mellom – A

D15-16, H55-59, H60-64, D17-34, D35-44, D45-49, D50-54 og ÅK

4,0 km

Lang – A

DL, H15-16, H17-34, H35-44, H45-49, H50-54 og ÅM

5,1 km

Nybegynner – N

NÅ (Nybegynner)

2,3 km


Åpne Klasser: ÅL, ÅM, ÅK og NÅ. De åpne klassene er for alle løpere som ikke kan / vil starte i de aldersbestemte klassene. Løperne velger selv hvilken åpen klasse de vil starte i.

Leiebrikker: Kr. 25,-

Startavgift: Kr. 80,- for alle over 17 år. Kr. 40,- for løpere yngre enn 17 år.

Annet: Poengløp etter OBIK’s regler. Ferdig printede kart.

Vask: Våtklut (eller kjølig dukkert i Sognsvann).

Løperdrikke: Saft og vann ved mål.

Løpsleder: Svein Nygård

Løypelegger: Peder Natvig

Kontrollør: Egne


VELKOMMEN TIL BEDRIFTSLØP!