Asker Skiklubb


Innbydelse til AB-karusell og Poengløp OBIK 29. August 2017Sted: Stinaløkka på Dikemark


Adkomst: Merket fra Adm.bygget(Tårnbygget) på Dikemark Sykehus.

Utfartsparkeringen i Verkensveien/Dyrengveien benyttes. Barnahagen er åpen til 17:00 og det må IKKE parkeres der før dette tidspunktet.


Start og mål er på Stinaløkka(NM 2014), se kartutsnitt og det er merket fra Parkering forbi barnehagen til start og mål


Offentlig kommunikasjon:

Buss 280, stoppested «Dikemark»

Start:

Første start kl 16:30. Siste start kl 18:30

Terreng:

Kupert, men med mye stier. Noen grøntområder

Kart:

1:7500, ekvidistanse 5m

Påmelding: På løpsdagen, 100 kr for voksne og 40 kr for barn under 16 år


Klasseinndeling og løypelengder etter OBIK standard.

Ansvarlig: Bjørn Gulbrandsen og Magne Aas

Løypeleggere: Johan Westly og Henrik Fredriksen Aas