Innbydelse

 

Thales har gleden av å innby til poeng løp nr.19 for OBIK

Tirsdag 15. august 2017

 

Kart: Østmarka OK, Seteråsen 1:7500. Ekvidistanse 5m, utgitt 2016

 

Samlingsplass: Parkeringsplassen på Ekerud, Lørenskog. Følg Bjørndalsveien 1,3 km fra Rasta skole. 

                       

Start fra kl. 16:30 – 18:30. Det er ca. 400 m å gå til start for alle klasser.

Mål stenger kl. 20:00. HUSK Å REGISTRERE DEG BÅDE FØR og ETTER løpet!

 

Startkontingent: Kr. 80,- for løpere f.o.m 17 år. Kr. 30.- for løpere yngre enn 17 år

 

Løypetilbud: Ferdigtrykte løyper. Alle postbeskrivelser er laget med de internasjonale tegnene.

- Lang: 4,7 km

- Mellom: 4,0 km

- Kort: 3,3 km

- Nybegynner: 2,5 km

 

Tidtaking: EMIT. Mulighet for leie av brikke på samlingsplass for løpet. (Brikkeleie kr. 30,-)

 

Vask: Våtklutmetoden.

 

Resultater: Presenteres på http://obikorientering.no

 

Premiering: I henhold til OBIKs reglement.

 

Løpsledelse:

Bjørn Grenager (Tlf.  905 01 529) Epost: bjorn.grenager@gmail.com

 

Løypelegger: Sigfred Fagervik

 

Kontrollør: Bjørn Grenager