THALES BIL har gleden av å innby til THALES MILA, OBIK løp P17

 

Torsdag 22. juni 2017

 

Kart:         Staven-Ravndalen (AOOK1612), ISOM2017, Målestokk 1:7500 ekv. 5m

 

Terreng:        Småkupert. I hovedsak åpen skog med fin bunn. Stirikt nær samlingsplass. Stifattig lengst inn.

 

Fremmøte:         Utfartsparkering Nordre Spenningsby, Gamleveien, Nittedal.

Merket fra Rotnes-krysset (ved Glømmi Sport), nordover på Gamleveien, parkering på utfartsparkeringen ved Nordre Spenningsby.

 

Samlingsplass:        Ved parkering

 

Alt. transport:        Det er også mulig å ta buss til Strøm bru, gå over brua og følge lokalveien i Bergsdalen øst til Gamleveien, og følge den sør (opp bakken) til samlingsplass.

Påmelding og start:         Kl. 16:30 – 18:30

 

Alle MÅ være i mål innen 20:00, da blir mål stengt og postene hentet inn!

 

Løyper og klasser som angitt i OBIKs regler for langløp. Det tilbys nybegynnerløype på både N- og C-nivå, begge er 2.5 km. De har start ved samlingsplass.

 

Øvrige løyper har start ca. 900 m fra samlingsplass (merket)

 

Startkontingent:        Kr. 80,- i alle klasser (Vipps 915 71 689)

Leiebrikker:        Kr.30,-

Stempling:        EMIT

 

Resultater:         Resultatene presenteres på http://obikorientering.no

 

Premiering:        I henhold til OBIKs reglement

 

Annet:        Poengløp etter OBIKs regler

Vask:        Våtklut

Løperdrikke:        Saft og vann ved mål (ingen drikke i løypa)

Løpsleder:        Bjørn Rossow, 915 71 689

Løypelegger:        Martin Veastad

 

Vel møtt!