LØRENSKOG KOMMUNE

BEDRIFTSIDRETTSLAGET

O - gruppa

Telefon: 67929646

Telefax: 67929539

 

I N N B Y D E L S E

 

Lørenskog kommune, bedriftsidrettslaget, LKBIL v/O-gruppa, har den glede å innby til poengløp

felles for OBIK (P 9) og ABIK Romerike (R 4) fra utfartsparkeringen ved Ellingsrud

 

tirsdag den 2. juni 2015 fra kl. 16.00.

 

KART:                      Puttåsen, M=1:10 000, utgitt av Oppsal Orientering i 2015.

Forhåndstrykte løyper. Lang og Mellom beholder M=1:10 000. Kort og EKort kommer i M=1:7 500. Den lette (N) tegnes ut i M=1:5 000.

 

ADKOMST:             Bil til samlingsplass på parkeringsplassen ved Mariholtveien på Ellingsrud.

                                   Sykkel til samme sted. Buss 25, 401 eller 411 til Karihaugen, (Ca. 1,5 km).

T-bane til Ellingsrud.

 

PARKERING:         Parkering ved samlingsplass. http://kart.gulesider.no/m/NZyee

 

SAMLINGSPLASS: På utfartsparkeringsplassen ved Ellingsrud. 

 

START:                     Flexistart fra kl. 16:00 til kl. 18:30. I underkant av én km til start.

Mål stenger kl. 20:00!!! Da begynner vi å hente inn postene.

 

LØYPER OG KLASSER:

Løype / Nivå

Klasser

Lengde (ca)

Ekstra kort – A

D55-59, D60-64, D/H65-69, D/H70-74, D/H75-79, D/H80- og ÅE

2,9 km, 9 poster

Kort – A

D15-16, H55-59, H60-64, D17-34, D35-44, D45-49, D50-54 og ÅK

3,7 km, 11 poster

Mellom – A

DM, H15-16, H45-49, H50-54 og ÅM

4,8 km, 14 poster

Lang – A

H17-34, H35-44 og ÅL

6,3 km, 17 poster

Nybegynner – N

NÅ (Nybegynner)

2,1 km, 8 poster

 

Åpne Klasser:   ÅL, ÅM, ÅK, ÅE og NÅ. De åpne klassene er for alle løpere som ikke kan / vil starte i de aldersbestemte klassene. Løperne velger selv hvilken åpen klasse de vil starte i.

 

PÅMELDING:         Påmelding ved start.

 

STARTKONTINGENT: Alle klasser: kr. 70 for voksne, kr. 40 for ungdom under 17 år.

                                              

POSTKONTROLL:            Personlig EKT-brikke. Resultatservice: http://brikkesys.no

                                    Et begrenset antall EKT-brikker leies ut for 20,- kr/stk.

 

PREMIERING:       Poeng-løp etter regler for OBIK og ABIK-R.

 

DRIKKE:                  Saft ved innkomst til mål.

 

VASK:                       Våtklutmetoden.

 

LØPSLEDER:          Kirsti M. Blomdal

LØYPELEGGER:   Erik Haugros

KONTROLLØR:     Knut E. Helland