INNBYDELSE TIL P5 OBIK

Tirsdag 19. mai ved Haraløkka idretsanlegg

Arrangør: Aker Solutions

Kart: Ulsrudvannet  1:7500, Ekvidistanse 5 m, Målestokk 1:7500; Utgittt 2014

Løpsområdet østsiden av Nøklevann og syd for Ulsrudvann

Start:                 Fleksistart mellom 16:30 - 18:30. 

Mål stenger kl.20:00. Alle som kommer inn etter kl. 20:00 blir oppført med disk/brutt.

Parkering:        Parkeringsplass ved Haraløkka. Følg Bølerlia  fra Bøler og 

                          ta av inn Nøklevannsvegen

Merket fra:     General Ruges vei

Offentlig kommunikasjon: T bane til Bøler

Samlingsplass:  Parkeringsplass ved Haraløkka

Løyper:

Klasser:

LANG 6 km.

H17-34, H35-44, ÅL

MELLOM 5 km. 

H45-49, H50-54, ÅM

KORT 4 km.

H55-59, H60-64, D17-34, D35-44, D45-54, ÅK

E. KORT 3 km.

H65-69, H70-74, H75-79, H80-, D55-64, D65-69, D70-74, D75-, ÅE

C og N 2,3 km

Nybegynnere i alle aldre

Åpne klasser: ÅL, ÅM, ÅK og ÅE 

For alle løpere og aktive løpere under 30 år - fritt løypevalg

EKT-brikker vil bli benyttet. Det er et begrenset antall brikker til utleie.

Startkontingent: Kr.70,- for voksne over 21 år, kr.40,- for yngre løpere.

Leie av brikke:  kr 25,-

Annet: Poengløp etter OBIK's regler. Kart med forhåndstrykte løyper.

Premiering: Poengløp etter OBIKs regler

Vask: Våtklut,  Drikke: Saft/vann ved mål

Løypelegger: Tor Drage,  Kontrollør: Knut Møgedal,  Løpsleder: Knut Møgedal 907 22 351

Link til kart og parkering:

http://kart.finn.no/?lng=10.85712&lat=59.88174&zoom=15&mapType=normap&markers=10.85712,59.88120,r,Parkering+og+samlings