INNBYDELSE POENGLØP 3 OBIK – TORSDAG 7. MAI 2015

 

Arrangør: Folkehelseinstituttet

Kart:                  Skullerudåsen 1:7500. De to lengste løypene 1:10000 , Ekvidistanse 5 m.

Parkering:         Stor parkeringsplass ved Skullerud skole.

Kollektivt:         Buss, linjene 76 eller 79 til Welding Olsens vei.

Samlingsplass:  Skraperudtjern

                         

Start:                  Fleksistart, kl. 16:30-18:30. Det er cirka 300 meter å gå til start fra samlingsplass. Merket fra samlingsplass til start.

Mål:                   Siste målgang kl. 19:30.

Løyper/klasser (normaldistanse):

Løype / Nivå

Klasser

Lengde (ca)

Ekstra kort – A

D55-59, D60-64, D/H65-69, D/H70-74, D/H75-79, D/H80- og ÅE

3,0 km, 8 poster

Kort – A

D15-16, H55-59, H60-64, D17-34, D35-44, D45-49, D50-54 og ÅK

3,8 km, 9 poster

Mellom – A

DM, H15-16, H45-49, H50-54 og ÅM

5,0 km, 10 poster

Lang – A

H17-34, H35-44 og ÅL

5,7 km, 12 poster

Nybegynner – N

NÅ (Nybegynner)

2,6 km, 7 poster

 

Åpne Klasser:   ÅL, ÅM, ÅK, ÅE og NÅ. De åpne klassene er for alle løpere som ikke kan / vil starte i de aldersbestemte klassene. Løperne velger selv hvilken åpen klasse de vil starte i.

Leiebrikker:      Kr. 25,-

Startavgift:       Kr. 70,- for alle over 17 år. Kr. 40,- for løpere yngre enn 17 år.

Annet:               Poengløp etter OBIKs regler. Ferdig printede kart.

Vask:                 Skraperudtjern for de tøffe

Løperdrikke:     Saft og vann ved mål.

Løpsleder:         Liv Paltiel

Løypelegger:    Unni Rye og Liv Paltiel

Kontrollør:       Uno HanslienHåper vi sees￿