Innbydelse til Åpent Mesterskap for OBIK og Nittedalscup tirsdag 25. august

Kart: Høldipla 1 : 10 000, 5 m ekvidistanse, utgis av Nittedal Orientering 2015 (for AOOK KM)

N-, C-, B- og Ekstra kort A-løype benytter utsnitt med målestokk 1 : 7 500.

Forhåndstrykte løyper

Samlingsplass: Sørli (ved Skistua). Merket fra RV4 ved Rotnes. Tog til Nittedal stasjon. Merket til samlingsplass (0,9 km)

Parkering: Sørli utfartsparkering, 300m øst-nordøst for samlingsplass

Start: Fleksistart mellom kl. 16.00 og 18.00. Mål stenger kl. 20.00

Løype

Klasse

Lengde

A-nivå Lang

H17-34, H35-44, ÅL

ca 6,6 km (A)

A-nivå Mellomlang

DM, H15-16, H45-49, H50-54, ÅM

ca 5,0 km (A)

A-nivå Kort

D15-16, D17-34, D35-44, D45-49, D50-54, H55-59, H60-64, ÅK

ca 4.0 km (A)

A-nivå Ekstra kort

D55-59, D60-64, D/H65-69, D/H70-74, D/H75-79, D/H80-, ÅE

ca 3.0 km (A)

B-nivå

D/H13-14, BÅ (B-nivå åpen)

ca 3.2 km (B)

C-nivå

D/H10-12, CÅ (C-nivå åpen)

ca 1,8 km (C)

Nybegynner

NÅ (Nybegynner åpen), NF (nybegynner i følge)

ca 1,2 km (N)

Nybygynnerløype er meget lett, vurdér gjerne C-løype i stedet!

Startkontingent: Kr. 70,- for voksne (21-), Kr. 40,- for barn og ungdom (-20).

Tidtaking: Det brukes EMIT løperbrikker. Løperbrikke kan leies for kr 25,-

Premiering: Poengløp etter OBIKs regler.

Vask: Våtklut

Løperdrikke: Vann og saft

Løpsleder: Martin Veastad (90044431)

Løypelegger: Martin Veastad

Kontrollør: Oddvar Hagen


Start. For A- og B-løyper er starten 400m nord-nordvest for samlingsplass. Følg rødhvit merking nordover langs vei. Kartet utdeles ved start. For N- og C-løyper er start på samlingsplass. Kartet utdeles ved påmelding.

Mål for alle løyper er på samlingsplass.

Postbeskrivelse. Internasjonal postbeskrivelse trykt på kartet, norsk postbeskrivelse fås ved påmelding (vil da være på baksiden av dette arket).

Terrengbeskrivelse

Hovedsakelig grovkupert og variert terreng. Lang og mellomlang A-løype vil ha partier med finkupert furuskog og diffuse myrområder. N- og C-løper vil kun benytte stirikt nærområde.