INNBYDELSE TIL KORTLØP I BEDRIFTSORIENTERING

Torsdag 30. april 2015

Poengløp nr. 2 for OBIK - Arrangør: Telenor BIL

Kart: Telenor Fornebu 1:5000, Ekvidistanse 2m, revidert 2014. Kartet er stort sett bra, men enkelte endringer i vegetasjon forekommer uten at dette er korrigert inn på løpskartet.


Samlingsplass: Telenor Fornebu, på Torget (scenen) E- bygget, markert med rød trekant her:

Telenor-oversiktskart

Merket med O-skjerm i krysset Snarøyveien vis a vis Bilia (Telenor N). NB ! Ikke lov å gå ut av garasjen der man kjører inn. Gå opp trappene fra garasjen til scenen på torget.

Terreng: Åpent lettløpt urbant terreng med mye gress-sletter og noe asfalt/gangveier. Joggesko kan anbefales !

Parkering: I parkeringshus/garasje under Telenor bygget.
P-huset er gratis etter kl. 14:45
Trykk for gratis billett ved innkjøring og port åpner seg (putt inn billetten i automaten ved utkjørsel)Start: Fleksistart, kl. 16:00-18:30. Ca 2 min å gå til start


Mål: Siste målgang kl. 19:30.


Løype

Lengde

Klasse

LANG (A-nivå)

3,9 km

H17-34, H35-44, ÅL (Åpen for alle)

MELLOM  (A-nivå)

3,1 km

DM (Åpen for alle damer), H15-16, H45-49, H50-54, ÅM (Åpen for alle)

KORT (A-nivå)

2,1 km

D15-16, D17-34, D35-44, D45-49, D50-54, H55-59, H60-64, ÅK (Åpen for alle)

E-kort (A-nivå)

1,9 km

D55-59, D60-64, D/H65-69, D/H70-74, D/H75-79, D/H80- og ÅE (Åpen for alle)

Nybegynner

2,3 km

NÅ (nybegynnere i alle aldre, Åpen for alle)

Det er enkle løyper og enkelt/oversiktlig terreng.

Mindre justering av løypelengder kan bli gjort.


Åpne klasser: ÅL, ÅM, ÅK, ÅE og NÅ. De åpne klassene er for alle løpere som ikke kan/vil starte i de aldersbestemte klassene. Løperne velger selv hvilken åpen klasse de vil starte i.

Leiebrikker: Kr. 25,-

Stempling: EMIT

Startkontingent: Kr. 70,- for alle over 21 år. Kr. 40,- for alle andre.

Annet: Poengløp etter OBIK’s regler. Godkjent printede kart vil benyttes.

Vask: Våtklut, evt. en dukkert på Telenor brygga !

Løperdrikke: Saft og vann ved mål.

Løpsleder: Roger Birkeland, tlf 906 55 430

Løypelegger: Torstein Hole

Kontrollør: Ketil Risvoll


Parkering: Det er fri parkering i P-huset og P5 fra kl 14.45. Ellers er det p-automat.

VELKOMMEN !