INNBYDELSE TIL BEDRIFTSORIENTERING

Torsdag 13 aug 2015

Poengløp nr. 17 for OBIK - Arrangør: Evry BIL


OBS! Ta med plastlommer hvis dere har! OBS!
Årets bestilling fra Idrettsbutikken har ikke kommet frem slik at jeg bare har kontor-omslag i stedet for de riktige kart-posene!


Kart:
                           Høgåsen
1:7500, ekvidistanse 5m.
                                    Utgitt av Nydalens SK til O-Festivalen 2015

 

Parkering:                 Sognsvann Parkering, nordre ende.

                                    Bruk gjerne kollektiv transport, T-banen til Sognsvann.

Samlingsplass:         På parkeringsplassen

 

Terreng:                    Klassisk Sognsvann. Løyper fra 4-6 km går rundt hele vannet.

Start:                         Fleksistart, kl. 16:00-18:30. Maks 1 min å gå til start.

 

Mål:                          Absolutt Siste målgang kl. 19:30:
Med kun en arrangør så må jeg stenge målet slik at jeg kan begynne å hente inn postene!

 

Løyper/klasser

 

Løype/

Nivå

Lengde

(luftlinje)

Klasser

N

1,7 km

NÅ (Nybegynner, Åpen for alle)

  EKORT-A
  3,0 km

  D55-59, D60-64, D/H65-69, D/H70-74, D/H75-79, D/H80- og ÅEK (Åpen for alle)

KORT-A

4,0 km

D15-16, D17-34, D35-44, D45-49, D50-54, H55-59, H60-64 og ÅK (Åpen for alle)

MELLOM-A

5,0 km

DM (Åpen for alle damer), H15-16, H45-49, H50-54 og ÅM (Åpen for alle)

LANG-A

6,1 km

H17-34, H35-44 og ÅL (Åpen for alle)

 

Mindre justering av løypelengder kan bli gjort. 

 

Åpne klasser:            ÅL, ÅM, ÅK, ÅEK og NÅ. De åpne klassene er for alle løpere som ikke kan/vil starte i de

aldersbestemte klassene. Løperne velger selv hvilken åpen klasse de vil starte i.

Vanskelighetsgrad er fra A til N

Leiebrikker:              Kr. 25,-

Stempling:                 EMIT

Startkontingent:       Kr. 70,- for de over 21 år. Kr. 40,- for alle andre.

Annet:                       Poengløp etter OBIK’s regler. Godkjent kart/løype-print kart vil benyttes.

Vask:                         Bading i Sognsvann!

Løperdrikke:            Kan kjøpes i kiosken...

Løpsleder:                Terje Mathisen, tlf 917 28 852

Løypelegger:            Terje Mathisen

 

VELKOMMEN