INNBYDELSE POENGLØP 12 OBIK - NORMALDISTANSE
TORSDAG 11. JUNI 2015

 

Arrangør: Norges Bank BIL

 

Kart:                  Steinbruvann 1:7500, Ekvidistanse 5 m, utgitt 2013.

Parkering:         P-plass, Badedammen Grorud (link til google maps).

                          Kollektivt: T-bane 5 til Vestli, gå av på Grorud. Deretter 1,3 km å gå.

                          Alternativt: Buss nr. 31 til Grorud senter (deretter samme vei til samlingsplass)  

Samlingsplass:  Danseplassen – 100 meter opp i skogen til høyre fra Badedammen. 

Terreng:            Kupert, stifylt. Furu og granskog med noe tettere blandingsskog.  

Start:                          Fleksistart, kl. 16:30-18:30. Kort vei til start for samtlige klasser.  

Mål:                   Siste målgang kl. 19:30.

Løyper/klasser (kortdistanse):

Løype / Nivå

Klasser

Lengde (ca)

Ekstra kort – A

D55-59, D60-64, D/H65-69, D/H70-74, D/H75-79, D/H80- og ÅE

2,6 km

Kort – A

D15-16, H55-59, H60-64, D17-34, D35-44, D45-49, D50-54 og ÅK

3,5 km

Mellom – A

DM, H15-16, H45-49, H50-54 og ÅM

4,5 km

Lang – A

H17-34, H35-44 og ÅL

5,1 km

Nybegynner – N

NÅ (Nybegynner)

2 km

 

Åpne Klasser:   ÅL, ÅM, ÅK, ÅE og NÅ. De åpne klassene er for alle løpere som ikke kan / vil starte i de aldersbestemte klassene.
Løperne velger selv hvilken åpen klasse de vil starte i.

Leiebrikker:      Kr. 25,-

Startavgift:       Kr. 70,- for alle over 17 år. Kr. 40,- for løpere yngre enn 17 år.

Annet:               Poengløp etter OBIK’s regler. Ferdig printede kart.

Vask:                 Våtklut.

Løperdrikke:     Saft og vann ved mål.

Løpsleder:         Jan Tore Henriksen

Løypelegger:    Svein Nygård

Kontrollør:       Egne

 

VELKOMMEN!