NORDMNORDMARKSKARUSELLEN 2014

Klubbene i Oslo vest innbyr også i år til O-karusell med seks nær-o-løp i Nordmarka - med sammenlagt poengberegning hvor fire av seks løp teller. Løpene arrangeres i samarbeid med OBIK og ”Kveldsorienteringen i Oslo og Akershus” og har klasser felles for ”aktive” og bedriftsløpere fra 35 år og oppover. Alle disse er med i konkurranse om sammenlagt premiering for Nordmarkskarusellen, men må melde seg på som bedriftsløper for å få poeng i OBIK’s poengløp.


Det er spesielt lagt til rette for nybegynnere og de yngste løperne, med mulighet for følge / parløp.

For nybegynnere og foreldre vil det være egen veiledning.

NB! Løpere i ungdomsklasser H/D 10-16 har anbefalt starttid 1730 – 1830.

For å unngå diskvalifikasjon må målgang skje før kl. 20.00


Løpsdager:

Starttid:

Sted:

Arrangør:


Tor. 22. mai

16.30-18.30

Skansebakken i Sørkedalen (Kart: Bergendal)

OSI


Tor. 5. juni

16.30-18.30

Låkeberget i Maridalen (Kart: Sognsvann øst)

Koll


Tor. 12. juni

16.30-18.30

Linderuskollen (Kart Linderudkollen)

Kjelsås


Tor. 21. aug.

16.30-18.30

Bogstad/Jegersborgdammen (Kart: Bogstad/Strømdammen)

Heming


Tor. 28. aug.

16.30-18.30

Solemskogen, samlingsplass ved Store Gryta (Kart: Fugleleiken)

Lillomarka


Tor. 4. sept.

16.30-18.30

Skar i Maridalen (Kart: Fagervann)

Nydalen


Tor. 11. sept

18.00

Ekstraløp (Postplukkløp med EKT) fra Statens senter for ungdomspsykiatri, øverst i Sognsvannsveien med fellesstart kl 18.00 (Kart Rikshospitalet). Premieutdeling Nordmarkskarusellen kl. 19.00

Heming


Se vår eller OBIK’s hjemmeside for eventuelle forandringer og tilleggsopplysninger om fremmøte og samlingsplass.


Klasser og løyper for ”aktive” løpere


H/D-12N (med mulighet for følge)

2,0 km N

D 10-12, H 10-12, D 13-16N, H 13-16N, D 17N, H 17N

2,5 km C

D 13-14, H 13-14, B-nivå åpen

3,5 km B

D 17 kort

3,0 km A (Ekstra kort)

D 15-16, H 15-16, H17 kort

4,0 km A (Kort)

D 17-34 Aktiv, ÅM (Åpen mellomlang)

4,0 km A (Kort)

H 17-34 Aktiv, ÅL (Åpen lang)

6,5 km A (Lang)

Åpne klasser: Velg selv din egen løype – tid tas – ingen premieringKlasser og løypelengder felles for bedriftsløpere og ”aktive”:

H 35-44

6,5 km A (Lang)

D 35-44

4,0 km A (Kort)

H 45-49, H 50-54

5,0 km A (Mellomlang)

D 45-49, D 50-54

4,0 km A (Kort)

H 55-59, H 60-64

4,0 km A (Kort)

D 55-59, D 60-64

3,0 km A (Ekstra kort)

H 65-69, H 70-74

3,0 km A (Ekstra kort)

D 65-69, D 70-74

3,0 km A (Ekstra kort)

H 75-79, H 80

3,0 km A (Ekstra kort)

D 75-

3,0 km A (Ekstra kort)

Klasser og løypelengder bare for bedriftsløpere:

H17-34 Bedrift 6,5 km A (Lang)

D 17-34 Bedrift

4,0 km A (Kort)

Nybegynnerklasse bedrift for alle aldre og begge kjønn


2,5 km C

Mosjonsløype bedrift for alle aldre og begge kjønn


3,5 km B

Premiering:

10-16 år:

¾ premiering av gjennomsnitt antall startende. De fir beste løpene teller. Deltagerpremie til de

som har startet i minst fire løp

17 år og eldre:

¼ premiering av gjennomsnitt antall startende og der gjennomsnittet er over fire løpere

Påmelding:

Ved fremmøte

Startkontingent:

Kr. 30,- for klasser opp t.o.m. H/D-16, Kr. 100,- for øvrige klasser

Kart:

Løperne får vanligvis ferdigtrykket kart. Kartene leveres alternativt upreparert, løperne tegner inn løype

selv på samlingsplass. Registrering av løpere skjer ved kartkjøp

Vask:

Våtklutmetoden


Informasjon på internett: http://www.nordmarkskarusellen.com


VEL MØTT TIL POSTJAKT I NORDMARKA! HUSK EKT-BRIKKE!


Heming Kjelsås Koll Lillomarka Nydalen OSI