INNBYDELSE POENGLØP 24 OBIK - KORDISTANSE
TIRSDAG 9. SEPTEMBER 2014

 

Arrangør: Norges Bank BIL

 

Kart:                  Trollvann 1:7500, Ekvidistanse 5 m, sist revidert 2009.

Parkering:         Grefsenkollen (til høyre rett før Grefsenkollen restaurant).

                          Kollektivt: Buss 56 fra Nydalen til Solemskogen. 1700 meter å gå fra stoppested Trollveiskrysset (følg Grefsenkollveien til topps).

Samlingsplass:  Stort utfartsparkering rett nedenfor Grefsenkollen restaurant. 

Terreng:            Kupert, stifylt. Furu og granskog med noe tettere blandingsskog. En del stier, tråkk står ikke på kartet fordi det benyttes flittig av turgåere.  

Start:                 Fleksistart, kl. 16:30-18:30. Ca. 500 meter å gå til start for alle klasser.  

Mål:                   Siste målgang kl. 19:30.

Løyper/klasser (kortdistanse):

Løype / Nivå

Klasser

Lengde (ca)

Ekstra kort – A

D55-59, D60-64, D/H65-69, D/H70-74, D/H75-79, D/H80- og ÅE

2 km

Kort – A

D15-16, H55-59, H60-64, D17-34, D35-44, D45-49, D50-54 og ÅK

2,5 km

Mellom – A

DM, H15-16, H45-49, H50-54 og ÅM

3 km

Lang – A

H17-34, H35-44 og ÅL

4 km

Nybegynner – N

NÅ (Nybegynner)

2 km

 

Åpne Klasser:   ÅL, ÅM, ÅK, ÅE og NÅ. De åpne klassene er for alle løpere som ikke kan / vil starte i de aldersbestemte klassene. Løperne velger selv hvilken åpen klasse de vil starte i.

Leiebrikker:      Kr. 25,-

Startavgift:       Kr. 70,- for alle over 17 år. Kr. 40,- for løpere yngre enn 17 år.

Annet:               Poengløp etter OBIK’s regler. Ferdig printede kart.

Vask:                 Våtklut.

Løperdrikke:     Saft og vann ved mål.

Løpsleder:         Svein Nygård

Løypelegger:    Svein Nygård

Kontrollør:       Egne

VELKOMMEN!