INNBYDELSE POENGLØP 25 OBIK – TIRSDAG 10. SEPT 2013

Arrangør: Telenor BIL

Kart: Steinshøgda Vest 1:10000, Ekvidistanse 5m, helt nytt kart til Fossums Krets mesterskap KM aug/sept 2013.

Samlingsplass/ Burudvann (P-plass), merket fra krysset Skollerud/Burud-veien:
Parkering

https://maps.google.no/maps?f=d&source=s_d&saddr=&daddr=59.963843,10.507661&hl=no&geocode=&sll=59.963829,10.507725&sspn=0.001651,0.005659&vpsrc=0&mra=mift&mrsp=1&sz=18&ie=UTF8&t=m&z=18&iwloc=ddw1&layer=t>

Med bil: Kjør til Bærums verk (Gamle Ringeriksvei 168) eller Lommedalsveien til Bærums Verk. Følg deretter Fv155 (Lommedalsveien) innover i dalen, til den krysser Skollerudveien. Det er merket fra dette krysset og ved neste kryss med Burudveien.

Kollektivt: Mulig med buss 143 fra Oslo eller evt buss 753 fra Sandvika til Triangelen– videre med 753 og avstigning på holdeplass Eineveien. Derfra 20 til 30 minutter å gå.

Terreng: Typisk Bærumsmarkaterreng med en del vegetasjon, men også fine områder med krevende orientering. Løypene er lagt i et lite brukt område som er middels kupert. Noe stein i bunnen i visse områder.

Start: Fleksistart, kl. 16:30-18:30. ca 5 min å gå til start.


Mål: Siste målgang kl. 19:30.


Løyper/klasser (normaldistanse):

Løyper

Nivå

Klasser

Lengde

Lang

A

H17-34, H35-44 og ÅL

6,1 km

Mellom

A

DM, H15-16, H45-49, H50-54 og ÅM

4,9 km

Kort

A

D15-16, H55-59, H60-64, D17-34, D35-44, D45-49, D50-54 og ÅK

3,9 km

Ekstra kort

A

D55-59, D60-64, D/H65-69, D/H70-74, D/H75-79, D/H80- og ÅE

3,2 km

Nybegynner

N

NÅ (Nybegynner)

2,5 km

Mindre justering av løypelengder kan bli gjort.Åpne klasser: ÅL, ÅM, ÅK, ÅE og NÅ. De åpne klassene er for alle løpere som ikke kan/vil starte i de aldersbestemte klassene. Løperne velger selv hvilken åpen klasse de vil starte i.

Leiebrikker: Kr. 25,-

Stempling: EMIT

Startkontingent: Kr. 70,- for alle over 17 år. Kr. 40,- for løpere yngre enn 17 år.

Annet: Poengløp etter OBIK’s regler. Ferdig printede kart vil benyttes.

Vask: Våtklut

Løperdrikke: Saft og vann ved mål.

Løpsleder: Roger Birkeland, tlf 906 55 430

Løypelegger: Ketil Risvoll

Kontrollør: Torstein Hole og Anne Margrethe HammerVELKOMMEN