INNBYDELSE POENGLØP 6 OBIK – TIRSDAG 21. MAI 2013

 

Arrangør: Norges Bank BIL

 

Kart:                  Grønliåsen 1:10000/1:7500, Ekvidistanse 5 m, utgitt 2010.

Parkering:         Langs Bjørnåsveien ved Seterbråten Skole, Bjørndal: http://maps.google.no/maps?q=seterbr%C3%A5ten+skole&hl=no&ie=UTF8&ll=59.831791,10.830932&spn=0.016865,0.055747&hq=seterbr%C3%A5ten+skole&hnear=Oslo&t=m&z=15

Med bil: Ta av E6 ved Klemetsrud. Kjør deretter mot Hauketo på vei 155 (Ljabruveien). Det er merket fra Ljabruveien.

Kollektivt: T-bane nr 3 til Mortensrud. Deretter buss 71 til Bjørndal – avstigning på holdeplass Nyjordet. Derfra 10 til 15 minutter å gå.

Samlingsplass:  På venstre side av Bjørnåsveien før Seterbråten Skole. 

Terreng:            En stor furukledd og stifylt åsrygg. Generelt god fremkommelighet, noen tette partier i sør og nord.  

Start:                 Fleksistart, kl. 16:30-18:30.

Mål:                   Siste målgang kl. 19:30.

Løyper/klasser (normaldistanse):

Løype / Nivå

Klasser

Lengde (ca)

Ekstra kort – A

D55-59, D60-64, D/H65-69, D/H70-74, D/H75-79, D/H80- og ÅE

3 km

Kort – A

D15-16, H55-59, H60-64, D17-34, D35-44, D45-49, D50-54 og ÅK

4 km

Mellom – A

DM, H15-16, H45-49, H50-54 og ÅM

5 km

Lang – A

H17-34, H35-44 og ÅL

6 km

Nybegynner - N

NÅ (Nybegynner)

2,5 km

 

Åpne Klasser:   ÅL, ÅM, ÅK, ÅE og NÅ. De åpne klassene er for alle løpere som ikke kan / vil starte i de aldersbestemte klassene. Løperne velger selv hvilken åpen klasse de vil starte i.

Leiebrikker:      Kr. 25,-

Stempling:        EMIT

Startavgift:       Kr. 70,- for alle over 17 år. Kr. 40,- for løpere yngre enn 17 år.

Annet:               Poengløp etter OBIK’s regler. Ferdig printede kart vil benyttes.

Vask:                 Våtklut.

Løperdrikke:     Saft og vann ved mål.

Løpsleder:         Svein Nygård

Løypelegger:    Dag Amundsen

Kontrollør:       Egne

VELKOMMEN!