INNBYDELSE

OBIK poengløp nr. P4/AB-karusell løp nr 1 2013

Åpent o-løp


KART/TERRENG

Skytterkollen - Lathus utgitt 2009, revidert 2012. Målestokk 1:10000, ekvidistanse 5 m.

Delvis småkupert og lettløpt nærterreng hvor det kan være tråkk som ikke er avmerket på kartet.

PARKERING OG SAMLINGSPLASS

Merket fra Rv 168 ved Lysakerelva. Parkering langs vei mot Lathus, inntil 500m å gå.

NB!! Ingen parkering ved klubbhuset til Fossum
Samlingsplass på Fossumbanen

START

500 m å gå til start. Start mellom kl 16.30 og 18.30, målet stenger kl 19.30.

KLASSER OG LØYPER

Klasse

Løype

Lengde

NÅ (Nybegynner, Åpen for alle), D/H10-12N, NF (Nybegynner i følge)

LETT-N

2,0 km

D/H10-12, CÅ (C-nivå, Åpen for alle)

B/C-NIVÅ

2,8 km

D/H13-14, BÅ (B-nivå, Åpen for alle).

B/C-NIVÅ

2,8 km

D55-59, D60-64, D/H65-69, D/H70-74, D/H75-79, D/H80- og ÅE (Åpen for alle)

EKORT-A

2,8 km

D15-16, D17-34, D35-44, D45-49, D50-54, H55-59, H60-64 og ÅK (Åpen for alle)

KORT-A

2,8 km

DM (D17-34 lang), H15-16, H45-49, H50-54 og ÅM (Åpen for alle)

MELLOM-A

3,4 km

H17-34, H35-44 og ÅL (Åpen for alle)

LANG-A

5,4 km

Løypeleggere: Oscar Størmer og Sigurd Melsom

B/C-løypa er vårt tilbud til de som har løpt litt orientering, og behersker å kutte mellom sikre ledelinjer som for eksempel stier. Barn fra 11 år kan løpe C-løypa.
N-løypa
er vårt tilbud til de som forstår de grunnleggende karttegnene, kan orientere kartet, kan orientere langs ledelinjer som stier, og kan ta korte avstikkere fra disse.

STARTKONTINGENT

D / H < 17: Kr. 30,-. D / H > 17: Kr. 90,-

Det benyttes EKT og løperbrikker kan leies. Leiebrikke EKT: Kr. 25,-

ANNET

Løperdrikke: Drikke til løperne.

Resultater: Resultatene presenteres på internett.
Premiering: I henhold til OBIKs reglement.

Vel møtt!

Magnhild T. Mølnvik, tlf 98210949
Løpsleder