Thales BIL og Nittedal Orientering ønsker velkommen til kveldsløp 2. mai 2013!

Løpet inngår i Kveldsorienteringen (KOsAk), Nittedalscupen og bedriftsorienteringskarusellen i Oslo.

Rekruttløp Romerike. På løpet tilbys instruksjon for nybegynner i alle aldre, se under!


Samlingsplass Nittedal kirke


Start fra kl. 16:30 – 18:30. Rekruttløp kl 18.00 - eget registreringstelt med beach banner.

Mål stenger kl. 20:00. HUSK Å REGISTRERE DEG BÅDE FØR og ETTER løpet!


Instruksjon i orientering kl 17-18.

Nittedals 4-dobbelte verdensmestre Bjørnar Valstad og Hanne Staff instruerer deltakere som har som målsetning å løpe Ultra-utfordringen 17. August 2013, se www.nmultra2013.no.

Thales BIL sine garvede o-løpere instruerer voksne nybegynnere.

Rekrutt-karusellen tar vare på alle yngre utøvere.


Offentlig kommunikasjon

Nittedal kirke finnes på www.trafikanten.no. Buss fra Olavsgaard busstasjon kl 16.45.

Parkering innenfor samlingsplass ved Nittedal kirke


Terreng og løyper: Løyper i stirikt område og i grovkupert stifattig terreng for de lengre løypene. Gjennomgående furuskog med fin bunn. Moderat stigning. Noe steinete bunn og stigning for de lengre løypene.

Kartet er et utsnitt av Rygga, godkjent som konkurransekart av AOOK April 2012. Målestokk 1:7500.

Forhåndstrykte løyper i henhold til forbundets retningslinjer.

RouteGadget tilbys. Ta med GPS-tracker!


Følgende klasser og løyper tilbys:

Klasse

Løype

Lengde

NÅ (Nybegynner, Åpen for alle), D/H10-12N

LETT-N

2 km

D/H10-12, CÅ (C-nivå, Åpen for alle)

C-NIVÅ

2,5 km

D/H13-14, BÅ (B-nivå, Åpen for alle).

B-NIVÅ

4,5 km

D55-59, D60-64, D/H65-69, D/H70-74, D/H75-79, D/H80- og ÅE (Åpen for alle)

EKORT-A

3 km

D15-16, D17-34, D35-44, D45-49, D50-54, H15-16 Kort, H55-59, H60-64 og ÅK (Åpen)

KORT-A

4 km

D17-34 Aktiv, H15-16 Lang, H45-49, H50-54 og ÅM (Åpen for alle)

MELLOM-A

5 km

H17-34, H35-44 og ÅL (Åpen for alle)

LANG-A

6,2 km


B-løypa er vårt tilbud til løpere som har løpt en del orientering, og behersker høydekoter og løpbarhet. Veivalgstrekkene er ikke så vanskelige som for A-løypene.

C-løypa er vårt tilbud til de som har løpt litt orientering, og behersker å kutte mellom sikre ledelinjer som for eksempel stier. Barn fra 11 år kan løpe C-løypa.

N-løypa er vårt tilbud til de som forstår de grunnleggende karttegnene, kan orientere kartet, kan orientere langs ledelinjer som stier, og kan ta korte avstikkere fra disse. Det tilbys egen Rekrutt-løype.


Tidtaking: EMIT. Mulighet for leie av brikke på samlingsplass for løpet. (Brikkeleie kr. 25,-)


Saft og vann ved samlingsplass.


Vask: Våtklutmetoden.


Løpsledelse, løypelegging og løypekontroll:

Bjørn Rossow, Knut Erik Østengen , Martin Veastad (Mobiltlf 90044431)

Rekruttløp Romerike: Hilde N. Martinsen og Christian Gløgaard


Startkontingent: Kr. 70,- for voksne (21-), Kr. 40,- for barn og ungdom (-20).

Deltakere fra Nittedal Orientering gratis i åpne klasser. Rekruttløp Romerike gratis.


Vi håper du får en fin tur!