INNBYDELSE TIL BEDRIFTSORIENTERING
og
Nydalens SK 7-70

Tirsdag 17. sep 2013

Poengløp nr. 27 for OBIK - Arrangør: Evry Oslo

Kart:                           Hønefoten 1:10000, Ekvidistanse 5m, NM kart 2012. 1:7500 for 4 km og kortere løyper.

 

Parkering:                 Hønefoten Parkering ved Maridalen Skole

Samlingsplass:         Ved Parkeringen.

 

Terreng:                    Detaljert, stort sett ganske lettløpt men med en del stigning i de lengste løypene.

 

Start:                         Fleksistart, kl. 16:00-18:30. ca 4 min å gå til start.
NSK start ca 18:00

 

Mål:                          Siste målgang kl. 19:30! Det blir tidlig mørkt nå!

 

Løyper/klasser

 

Løype/

Nivå

Lengde

(luftlinje)

Klasser

LETT-N

2 km

NÅ (Nybegynner, Åpen for alle)

  EKORT-A
  3 km

  D55-59, D60-64, D/H65-69, D/H70-74, D/H75-79, D/H80- og ÅEK (Åpen for alle)

KORT-A

4 km

D15-16, D17-34, D35-44, D45-49, D50-54, H55-59, H60-64 og ÅK (Åpen for alle)

MELLOM-A

5 km

DM (Åpen for alle damer), H15-16, H45-49, H50-54 og ÅM (Åpen for alle)

LANG-A

6 km

H17-34, H35-44 og ÅL (Åpen for alle)

 Åpen C

3 km

Åpen for alle

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mindre justering av løypelengder kan bli gjort. 

 

Åpne klasser:            ÅL, ÅM, ÅK, ÅEK og NÅ. De åpne klassene er for alle løpere som ikke kan/vil starte i de

aldersbestemte klassene. Løperne velger selv hvilken åpen klasse de vil starte i.

Vanskelighetsgrad er A/B til N, hvor N er det enkleste nivået.

Leiebrikker:              Kr. 25,-

Stempling:                 EMIT

Startkontingent:       Kr. 70,- for alle over 21 år. Kr. 40,- for alle andre.

Annet:                        Poengløp etter OBIK’s regler. Ferdig printede kart vil benyttes.

Vask:                          Våtklut!

Løperdrikke:             Saft og vann ved mål.

Løpsleder:                Terje Mathisen, tlf 917 28 852

Løypelegger:            Terje Mathisen

 

VELKOMMEN