NILU logo 

INNBYDELSE  

NILU BIL o-gruppa innbyr til poengløp R10 for ABIK Romerike og P23 for OBIK

Tirsdag 3. september 2013

 

Kart:    Rygga 1:10000, Ekv. 5m, revidert i 2012 (utgitt av Nittedal Orientering). Forhåndstrykte løyper.

Samlingsplass: Utfartsparkering sør for Enden Gård på motsatt side av Langgata 75.

http://kart.gulesider.no/m/nLDen

Kjør E6 til Skedsmokorset, avkjørselen 45. Veien til samlingsplassen er merket fra første rundkjøring etter avkjørselen.

Parkering: Se kartet fra gulesider.

Det er dessverre lite plass ved utfartsparkeringen/samlingsplassen.

Parkering skal skje langs med Solbergveien. Husk å parkere helt inn til sida

(gjenværende veibredde skal være minst 3 meter). Ca 1 km til samlingsplassen.

Offentlig kommunikasjon:  Buss 422 til Langgata (Skedsmo)

Start:   Fleksistart mellom kl. 16:30-18:30, mål stenger kl 20:00

 

 Løype

Klasser

Lengde

Lang

H17-34, H35-44 og ÅL

ca 5,5 km (A)

Mellom

DM, H15-16, H45-49, H50-54 og ÅM

ca 4.6 km (A)

Kort

D15-16, H55-59, H60-64, D17-34, D35-44, D45-49, D50-54, ÅK

ca 3.5 km (A)

Ekstrakort

D55-59, D60-64, D/H65-69, D/H70-74, D/H75-79, D/H80-, og ÅE

Ca 2.7 km (A)

Lett

Ca 1.6 km (C)

 

Påmelding: Påmelding ved start

Stempling: EMIT-brikker. Muligheter for å leie brikker 20 ,-.

Startkontingent: Kr. 70

Premiering: Poengløp etter regler for OBIK og ABIK Romerike

Vask: Våtklut

Resultatservice: http://brikkesys.no

Løperdrikke: Saft og vann

 

Løpsleder: Dorothea Schulze (tlf 99329356 dsc@nilu.no)

Løypelegger: Dorothea Schulze

Kontrollør: Ove Hermansen, Hallvar Gisnås

 

Vel møtt!!