INNBYDELSE TIL O-LØP
Torsdag 15. august ved sydenden av Nøklevann
Poengløp nr. 18 for OBIK 
Arrangør: Aker Solutions
Kart: Slettfjell  1:7500, Ekvidistanse 5 m, Målestokk 1:7500; Utgittt 2013
Løpsområdet mellom Nøklevann og Nordelvåga
Start:                 Fleksistart mellom 16:30 - 18:30. 
Mål stenger kl.20:00. Alle som kommer inn etter kl. 20:00 blir oppført med disk/brutt.
Parkering:        Utfartsparkering ved Rustadsaga
Merket fra:     General Ruges vei
Offentlig kommunikasjon: T bane til Bogerud
Samlingsplass:Sydenden av Nøklevann, ca 1,8 km til samlingsplass
Anbefalt ekstrautstyr: Sykkel og badetøy
Løyper: Klasser:
LANG 6 km. H17-34, H35-44, ÅL
MELLOM 5 km.  H45-49, H50-54, ÅM
KORT 4 km. H55-59, H60-64, D17-34, D35-44, D45-54, ÅK
E. KORT 3 km. H65-69, H70-74, H75-79, H80-, D55-64, D65-69, D70-74, D75-, ÅE
C og N 2,3 km Nybegynnere i alle aldre
Åpne klasser: ÅL, ÅM, ÅK og ÅE 
For alle løpere og aktive løpere under 30 år - fritt løypevalg
EKT-brikker vil bli benyttet. Det er et begrenset antall brikker til utleie.
Startkontingent: Kr.70,- for voksne over 21 år, kr.40,- for yngre løpere.
Leie av brikke:  kr 25,-
Annet: Poengløp etter OBIK's regler. Kart med forhåndstrykte løyper.
Premiering: Poengløp etter OBIKs regler
Vask: Våtklut,  Drikke: Saft/vann ved mål
Løypelegger: Tor Drage,  Kontrollør: Knut Møgedal,  Løpsleder: Knut Møgedal 907 22 351
Link til kart og parkering:
http://kart.finn.no/?lng=10.86557&lat=59.87280&zoom=15&mapType=normap&markers=10.84892,59.87109,r,Parkering%7C10.87411,59.87267,b,Samlingsplass