Thales BIL og Nittedal Orientering ønsker velkommen til Thalesmila 13. juni 2013!

Løpet inngår i Kveldsorienteringen (KOsAk), Nittedalscupen og bedriftsorienteringskarusellen i Oslo.


Samlingsplass Nordre Movann merket fra Movatn stasjon (ca 250m)


Start fra kl. 16:30 – 18:30.

Mål stenger kl. 20:00. HUSK Å REGISTRERE DEG BÅDE FØR og ETTER løpet!


Offentlig kommunikasjon ANBEFALES!

Noen aktuelle togtider: Tog fra Kjelsås til Movatn kl. 16:00, 16:35, 17:02, 17:34 , 18:00

- tilbake fra Movatn kl 17:47, 18:32, 19:49, 20:31

Tog fra Nittedal stasjon kl 16:15, 17:41

- tilbake fra Movatn kl 17:46, 18:09, 18:51, 20:09, 20:51

Parkering på Kjelsås stasjon eller Nittedal stasjon anbefales. Det er en liten innfartsparkering ved Movatn stasjon. Det er parkering forbudt i lokalveiene. Det er også fint å sykle fra Nittedal eller opp Maridalen.


Start på blåmerket sti mot Sinober, ca 400m øst/sørøst for samlingsplass.


Terreng og løyper: N og C løyper langs veier og stier med mulighet for kutting.

Langdistanse A/B-løyper, først i stifattig varierende skogsterreng, deretter i mer vei- og stirikt terreng med mer storvokst skog. Noe steinete bunn og stigning for de lengre løypene.

Løypelengdene er noe kortere enn vanlig for OBIK langløp pga stigning

Kartet er et utsnitt av Sinober, godkjent som konkurransekart av AOOK August 2012. Målestokk 1:7500.

Forhåndstrykte løyper i henhold til forbundets retningslinjer.

RouteGadget tilbys. Ta med GPS-tracker!Følgende klasser og løyper tilbys:

Klasse

Løype

Lengde ca

NÅ (Nybegynner, Åpen for alle), D/H10-12N

N-Lett

2 km

D/H10-12, CÅ (C-nivå, Åpen for alle)

C-NIVÅ

3 km

D/H13-14, BÅ (B-nivå, Åpen for alle).

B-NIVÅ

5 km

D55-59, D60-64, D/H65-69, D/H70-74, D/H75-79, D/H80- og ÅE (Åpen for alle)

EKORT-A

4 km

D15-16, D17-34, D35-44, D45-49, D50-54, H15-16 Kort, H55-59, H60-64 og ÅK (Åpen)

KORT-A

5 km

D17-34 Aktiv, H15-16 Lang, H45-49, H50-54 og ÅM (Åpen for alle)

MELLOM-A

6 km

H17-34, H35-44 og ÅL (Åpen for alle)

LANG-A

8 km


B-løypa er vårt tilbud til løpere som har løpt en del orientering, og behersker høydekoter og løpbarhet. Veivalgstrekkene er ikke så vanskelige som for A-løypene. 3 og 5 km tilpasset hufseryper og andre sprekinger.

C-løypa er vårt tilbud til de som har løpt litt orientering, og behersker å kutte mellom sikre ledelinjer som for eksempel stier. Barn fra 11 år kan løpe C-løypa.

N-løypa er vårt tilbud til de som forstår de grunnleggende karttegnene, kan orientere kartet, kan orientere langs ledelinjer som stier, og kan ta korte avstikkere fra disse.


Tidtaking: EMIT. Mulighet for leie av brikke på samlingsplass for løpet. (Brikkeleie kr. 25,-)


Saft og vann ved samlingsplass.


Vask: Våtklutmetoden.


Løpsledelse, løypelegging og løypekontroll:

Bjørn Rossow (tlf 915 71 689) , Knut Erik Østengen , Martin Veastad


Startkontingent: Kr. 70,- for voksne (21-), Kr. 40,- for barn og ungdom (-20).

Deltakere fra Nittedal Orientering gratis i åpne klasser.


Vi håper du får en fin tur!