INNBYDELSE TIL KORTLØP I BEDRIFTSORIENTERING
og
KRETSTRENING AOOK

Torsdag 18. april 2013

Poengløp nr. 1 for OBIK - Arrangør: Evry BIL

Kart:                           Kongeskogen 1:5000, Ekvidistanse 2,5m, siste utgave fra 2007 med korreksjoner 2013.

 

Parkering:                 Huk Parkering på Bygdøy  NB ! Parkeringen er avgiftsbelagt.

                                    Bruk gjerne kollektiv transport, buss 30 til Huk.

Samlingsplass:         Gressletten rett ved Parkeringen, ned mot Huk badeplass. 50 m !

 

Terreng:                    Lettløpt, stifylt, småkupert, noen partier med tettere skog, men foreløpig god sikt pga lite løv.

 

Start:                         Fleksistart, kl. 16:00-18:30. ca 2 min å gå til start.
Kretstrening felles-start ca 18:30 (dag) og 21:30 (natt)

 

Mål:                          Siste målgang (OBIK) kl. 19:30.

 

Løyper/klasser

 

Løype/

Nivå

Lengde

(luftlinje)

Klasser

LETT-N

2,2 km

NÅ (Nybegynner, Åpen for alle)

  EKORT-A
  2,3 km

  D55-59, D60-64, D/H65-69, D/H70-74, D/H75-79, D/H80- og ÅEK (Åpen for alle)

KORT-A

2,6 km

D15-16, D17-34, D35-44, D45-49, D50-54, H55-59, H60-64 og ÅK (Åpen for alle)

MELLOM-A

3,3 km

DM (Åpen for alle damer), H15-16, H45-49, H50-54 og ÅM (Åpen for alle)

LANG-A

4,0 km

H17-34, H35-44 og ÅL (Åpen for alle)

 

 

 

Stafett/Natt
Kretstrening

4,1 km

 Gaflete løyper beregnet på felles-start

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mindre justering av løypelengder kan bli gjort. 

 

Åpne klasser:            ÅL, ÅM, ÅK, ÅEK og NÅ. De åpne klassene er for alle løpere som ikke kan/vil starte i de

aldersbestemte klassene. Løperne velger selv hvilken åpen klasse de vil starte i.

Vanskelighetsgrad er A/B til N, hvor N er det enkleste nivået.

Leiebrikker:              Kr. 25,-

Stempling:                 EMIT

Startkontingent:       Kr. 70,- for alle over 21 år. Kr. 40,- for alle andre.

Annet:                        Poengløp etter OBIK’s regler. Ferdig printede kart vil benyttes.

Vask:                          Våtklut!

Løperdrikke:             Saft og vann ved mål.

Løpsleder:                Terje Mathisen, tlf 917 28 852

Løypelegger:            Terje Mathisen

 

VELKOMMEN