INNBYDELSE TIL KORTLØP I BEDRIFTSORIENTERING

 

Torsdag 3. mai 2012

 

Poengløp nr. 1 for OBIK - Arrangør: Norges Bank BIL

 

 

Kart:                  Trollvann 1:7500, Ekvidistanse 5 m, sist revidert 2009.

Parkering:         Grefsenkollen (til høyre like før Grefsenkollen restaurant).

Kollektivt: Buss 56 fra Nydalen til Solemskogen. 1700 meter å gå fra stoppested Trollveiskrysset (følg Grefsenkollveien til topps).

Samlingsplass:  Parkeringsplassen rett nedenfor Grefsenkollen restaurant

Terreng:            Kupert, stifylt. Stort sett god sikt selv om det finnes noen partier med tettere skog. En del stier, tråkk står ikke på kartet fordi det benyttes flittig av turgåere.

Start:                 Fleksistart, kl. 16:30-18:30.

Mål:                   Siste målgang kl. 19:30.

Løyper/klasser:

Løype / Nivå

Lengde

Klasser

Ekstra kort – A

2,1

D55-59, D60-64, D/H65-69, D/H70-74, D/H75-79, D/H80- og ÅE

Kort – A

2,2

D15-16, H55-59, H60-64, D17-34, D35-44, D45-49, D50-54 og ÅK

Mellom – A

3,2

DM, H15-16, H45-49, H50-54 og ÅM

Lang – A

3,7

H17-34, H35-44 og ÅL

Nybegynner - N

2,4

NÅ (Nybegynner)

 

Åpne Klasser:   ÅL, ÅM, ÅK, ÅE og NÅ. De åpne klassene er for alle løpere som ikke kan / vil starte i de aldersbestemte klassene. Løperne velger selv hvilken åpen klasse de vil starte i.

Leiebrikker:      Kr. 25,-

Stempling:        EMIT

Startavgift:       Kr. 70,- for alle over 21 år. Kr. 50,- for alle andre.

Annet:               Poengløp etter OBIK’s regler. Ferdig printede kart vil benyttes.

Vask:                 Våtklut.

Løperdrikke:     Saft og vann ved mål.

Løpsleder:         Svein Nygård

Løypelegger:    Svein Nygård

VELKOMMEN!