Innbydelse til Poengløp P25 for OBIK og Nittedalscup tirsdag 18. sep. 2012

Kart: Nydalshytta 1:7500, 5 m ekvidistanse, utgitt av Nittedal Orientering 2012, godkjent av AOOK.

Forhåndstrykte løyper

Samlingsplass: Nord for Snippen holdeplass Gjøvikbanen. Merket fra Mobekken parkering i Maridalen

Kollektivt: Tog anbefales! Fra Kjelsås stasjon (parkering) tar det 6 minutter. Avganger hver halve time.

Parkering: Kjelsås stasjon, Nittedal stasjon, alternativt Mobekken utfartsparkering (10 min å gå)

Start: Fleksistart mellom kl. 16.00 og 18.00. Mål stenger kl. 19.30

Løype

Klasse

Lengde

Lang

H17-34, H35-44, ÅL

ca 6,3 km (A)

Mellomlang

DM, H15-16, H45-49, H50-54, ÅM

ca 4,9km (A)

Kort

D15-16, D17-34, D35-44, D45-49, D50-54, H55-59, H60-64, ÅK

ca 4.1 km (A)

Ekstra kort

D55-59, D60-64, D/H65-69, D/H70-74, D/H75-79, D/H80-, ÅE

ca 3.0 km (A)

B-nivå

D/H13-14, BÅ (B-nivå åpen)

ca 3.7km (B)

C-nivå

D/H10-12, CÅ (C-nivå åpen)

ca 2.8 km (C)

Nybegynner

NÅ (Nybegynner åpen), NF (nybegynner i følge)

ca 2.0 km (N)

Nybygynnerløype er meget lett, vurdér gjerne C-løype istedet! Det tilbys en litt lengre B-løype for de som har lyst på en enda lengre tur i området ved Jomfruputten og Nordre Langvann.

Startkontingent: Kr. 70,- for voksne (21-), Kr. 40,- for barn og ungdom (-20).

Tidtaking: Det brukes EMIT løperbrikker. Løperbrikke kan leies for kr 25,-

Premiering: Poengløp etter OBIKs regler.

Vask: Våtklut

Løperdrikke: Vann og saft

Løpsleder: Bjørn Rossow (Mobiltlf 91571689)

Løypelegger: Martin Veastad

Kontrollør: Knut Erik Østengen