INNBYDELSE TIL O-LØPTorsdag 16. august ved Østmarksetra
Poengløp nr. 16.  
Arrangør: Aker Solutions


Kart:                Solbergvann  1:7500, Ekvidistanse 5 m


Start:                 Fleksistart mellom 16:30 - 18:30. 
Mål stenger kl.20:00. Alle som kommer inn etter kl. 20:00 blir oppført med disk/brutt.


Parkering:        Østmarksetra
Merket fra:     General Ruges vei
Samlingsplass: Nordenden av Ulsrudvannet, 200 m fra parkering, 150 m til start


Løyper: Klasser:
LANG 6 km. H17-34, H35-44, ÅL
MELLOM 5 km.  H45-49, H50-54, ÅM
KORT 4 km. H55-59, H60-64, D17-34, D35-44, D45-54, ÅK
E. KORT 3 km. H65-69, H70-74, H75-79, H80-, D55-64, D65-69, D70-74, D75-, ÅE
B 2,7 km

C og N 1,7 km Nybegynnere i alle aldre
Åpne klasser: ÅL, ÅM, ÅK og ÅE 
For alle løpere og aktive løpere under 30 år - fritt løypevalg


EKT-brikker vil bli benyttet. Det er et begrenset antall brikker til utleie.


Startkontingent: Alle klasser over 21 år kr 70,- Kr.40,- for alle andre.
Leie av brikke:  kr 25,-
Premiering: Poengløp etter OBIKs regler
Vask: Våtklut,  Drikke: Saft/vann ved mål
Løypelegger: Tor Drage,  Kontrollør: Knut Møgedal,  Løpsleder: Knut Møgedal 907 22 351

Ankomst:  T- bane Linje 3 til Ulsrud

Link til kart og parkering:
http://kart.finn.no/?lng=10.86716&lat=59.88879&zoom=16&mapType=finnvector&markers=10.86304,59.88928,b,Parkering%7C10.86619,59.88927,r,Samlingsplass