Orienteringsgruppa i Thales BIL

Inviterer til Thalesmila, poengløp nr. 14 for OBIK

torsdag 9. august 2012Samlingsplass/Parkering: Krutthuset vest for Steinbruvann på Grorud. Parkering ved Badedammen.


Offentlig kommunikasjon: T-bane til Grorud T banestasjon.


Kart: Slattumsrøa (utsnitt av Lillomarka øst) 1:7500, ekvidistanse 5m, revidert og godkjent av AOOK i mai 2011/juni 2012. Det er forhåndstrykte løyper og kartet utgis i A-3 format.


Start: Fleksistart mellom kl. 16:30 – 18:00. Det er ca. 17 minutter å gå til start fra samlingsplass (grusvei - fin oppvarming) for alle løyper unntatt nybegynnerløypa. Denne starter ved samlingsplass.

Mål stenger kl.20:00.


Klasser og løyper: Luftlinje

H17-34, H35-44 og ÅL Lang 9,4 km

D17-34, H45-49, H50-54 og ÅM Mellom 6,9 km

D35-44, D45-49, D50-54, H55-59, H60-64 og ÅK Kort 5,0 km

D55-59, D60-64, D/H65-69, D/H70-74, D/ H75-79, Ekstra kort 3,7 km

D/H80- og ÅE

N og NÅ (nybegynner) Lett 2,5 km


Åpne klasser: ÅL, ÅM, ÅK, ÅE og NÅ. De åpne klassene er for alle løpere som ikke kan/vil starte i de aldersbestemte klassene. Løperne velger selv hvilken åpen klasse de vil starte i.

Tidtaking: EMIT, mulighet for leie av brikke kr. 25,-

Startkontingent: Kr. 70,- for voksne 21 år og eldre, kr. 40,- for yngre løpere.

Annet: Poengløp etter OBIK’s regler. Kart med forhåndstrykte løyper.

Vask: Våtklutmetoden, men mulighet for å bade i Steinbruvannet

Løperdrikke: Saft og vann ved mål. Det er innlagt drikkepost underveis for de 3 lengste løypene, postenhetskode 84. Husk å stemple på denne posten!

Løpsleder: Bjørn Grenager (telefon 905 01 529)

Løypelegger: Sigfred Fagervik

Kontrollør: Bjørn GrenagerO-gruppa i Thales BIL ønsker alle vel møtt!