INNBYDELSE TIL KORTLØP I BEDRIFTSORIENTERING

Tirsdag 19. juni 2012

Poengløp nr. 12 for OBIK - Arrangør: Telenor BIL

Kart: Sæteren Gård 1:10000, Ekvidistanse 5m, nytt kart til NM jr. stafett og VM testløp juni 2012 samt Skytterkollen 2009.

Samlingsplass: Skytterkollen (P-plass), merket fra Griniveien.

Terreng: Typisk Bærumsmarkaterreng med en god del vegetasjon, men også fine områder med krevende orientering. Løypene er lagt i et lite brukt område som er middels kupert. Noe stein i bunnen i visse områder.

Parkering: P-plass ved Skytterkollen.


Start: Fleksistart, kl. 16:30-18:30. ca 15 min å gå til start.


Mål: Siste målgang kl. 20:00.


Løyper

Nivå

Klasser

Kortdistanse

Lang

A

H17-34, H35-44 og ÅL

3,8 km

Mellomlang

A

DM, H15-16, H45-49, H50-54 og ÅM

3 km

Kort

A

D15-16, H55-59, H60-64, D17-34, D35-44, D45-49, D50-54 og ÅK

2,4 km

Ekstra kort

A

D55-59, D60-64, D/H65-69, D/H70-74, D/H75-79, D/H80- og ÅE

2,2 km

Nybegynner

N

2,5 km

Mindre justering av løypelengder kan bli gjort.Åpne klasser: ÅL, ÅM, ÅK, ÅE og NÅ. De åpne klassene er for alle løpere som ikke kan/vil starte i de aldersbestemte klassene. Løperne velger selv hvilken åpen klasse de vil starte i.

Leiebrikker: Kr. 25,-

Stempling: EMIT

Startkontingent: Kr. 70,- for alle over 21 år. Kr. 40,- for alle andre.

Annet: Poengløp etter OBIK’s regler. Ferdig printede kart vil benyttes.

Vask: Våtklut

Løperdrikke: Saft og vann ved mål.

Løpsleder: Roger Birkeland, tlf 906 55 430

Løypelegger: Torstein Hole

Kontrollør: Ketil RisvollVELKOMMEN