INNBYDELSE TIL KORTLØP I BEDRIFTSORIENTERING

Torsdag 19. april 2012

Poengløp nr. 1 for OBIK - Arrangør: Statoil Oslo BIL

Kart:                           Kongeskogen 1:5000, Ekvidistanse 2,5m, siste utgave fra 2007.

 

Parkering:                 Huk Parkering på Bygdøy  NB ! Parkeringen er avgiftsbelagt.

                                    Bruk gjerne kollektiv transport, buss 30 til Huk.

Samlingsplass:         Gressletten rett ved Parkeringen, ned mot Huk badeplass. 50 m !

 

Terreng:                    Lettløpt, stifylt, småkupert, noen partier med tettere skog, men foreløpig god sikt pga lite løv.

 

Start:                         Fleksistart, kl. 16:00-18:30. ca 2 min å gå til start.

 

Mål:                          Siste målgang kl. 19:30.

 

Løyper/klasser

 

Løype/

Nivå

Lengde

(luftlinje)

Klasser

LETT-N

2,0 km

NÅ (Nybegynner, Åpen for alle)

  C
  2,1 km   CÅ (Åpen for alle)

KORT-A

2,3 km

D55-59, D60-64, D/H65-69, D/H70-74, D/H75-79, D/H80-, D15-16, D17-34, D35-44, D45-49, D50-54, H55-59, H60-64 og ÅK (Åpen for alle)

MELLOM-A

3,0 km

DM (Åpen for alle damer), H15-16, H45-49, H50-54 og ÅM (Åpen for alle)

LANG-A

4,0 km

H17-34, H35-44 og ÅL (Åpen for alle)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Det er ikke egen løype for Ekstra Kort!

Mindre justering av løypelengder kan bli gjort. 

 

Åpne klasser:            ÅL, ÅM, ÅK, ÅE, CÅ og NÅ. De åpne klassene er for alle løpere som ikke kan/vil starte i de

aldersbestemte klassene. Løperne velger selv hvilken åpen klasse de vil starte i.

Vanskelighetsgrad er A/B til N, hvor N er det enkleste nivået.

Leiebrikker:              Kr. 25,-

Stempling:                 EMIT

Startkontingent:       Kr. 70,- for alle over 21 år. Kr. 50,- for alle andre.

Annet:                        Poengløp etter OBIK’s regler. Ferdig printede kart vil benyttes.

Vask:                         Våtklut,!

Løperdrikke:           Saft og vann ved mål.

Løpsleder:                Terje Mathisen, tlf 917 28 852

Løypelegger:            Terje Mathisen

 

VELKOMMEN