INNBYDELSE TIL BEDRIFTSORIENTERING

Åpent mesterskap

Tirsdag 4. september

Poengløp nr. 21 for OBIK - Arrangør: Norges Bank BIL

 

 

Kart:                     Kolbotn & Skimt O-lag, Hvitebjørn, utgitt 2011

                            1:10000, 5 m. ekv. for lang og mellom løype

                            1:7500, 5 m. ekv. for øvrige løyper

Parkering:            Ingierstrand, Svartskog

 

Kollektivtransport: Tog til Kolbotn stasjon, og derfra buss 907 mot Svartskog-Kolbotn  

 

Samlingsplass:    I umiddelbar nærhet av parkering.

Start:                    Fleksistart, kl. 16.30-18.15. De som løper ÅM vil ha minimum 1 minutts startintervall og vil få kartet utdelt i startøyeblikket. Noe kø på start må påregnes.  

Mål:                     Siste målgang kl. 19.30.

 

Klasser og løyper (A og N nivå): Luftlinje

H17-34, H35-44 og ÅL: Lang-A ca 6,5 km

D17-34, H45-49, H50-54 og ÅM: Mellom-A ca 5,0 km

D35-44, D45-49, D50-54, H55-59, H60-64 og ÅK: Kort-A ca 4,0 km

D55-59, D60-64, D/H65-69, D/H70-74, D/H75-79, D/H80- og ÅE: Ekstra kort-A ca 3,0 km

NÅ (nybegynner) Lett ca 2,5 km

 

Åpne klasser: ÅL, ÅM, ÅK, ÅE og NÅ. De åpne klassene er for alle løpere som ikke kan/vil starte i de aldersbestemte klassene. Løperne velger selv hvilken åpen klasse de vil starte i.

 

Leiebrikker:         Kr. 25,-

Tidtaking:             EMIT, mulighet for leie av brikke kr. 25,-.

Startkontingent:   Kr. 70,- for alle over 17 år. Kr. 40,- for yngre løpere.

Annet:                  Poengløp etter OBIK’s regler. Kart med forhåndstrykte løyper. Løse    postbeskrivelser tilgjengelig på start

 

Vask:                   Våtklut, men mulighet for bading i Oslofjorden.

Løperdrikke:        Saft og vann ved mål.

Løpsleder:           Svein Nygård (telefon 986 79 120)

Løypelegger:       Dag Amundsen

Kontrollør:            Egen

 

VELKOMMEN!