Statoil Oslo BIL innbyr til

KM-stafett i orientering bedrift

tirsdag 14. juni 2011

 

Statoil Oslo BIL ønsker velkommen til KM i stafett, bedriftsorientering. Vi har kretsmesterskapsklasser for bedrifter i Oslo og Akershus, og det kåres vinnerlag i begge bedriftsidrettskretsene.

Alle andre lag ønskes velkommen i gjesteklasser. For de som ikke løper på lag, tilbys en individuell løype. Les mer for utfyllende informasjon, vi håper vi kan friste med en morsom dag for din bedrift og deg.

 

Oppmøtested er krysset Solbergveien Ramstadveien i Skedsmo kommune, parkering langs Solbergveien. Opptil 1,5 km å gå til samlingsplass. Fulle biler vil proriteres på parkeringen nærmest samlingsplass! (200m å gå)
 
Klasser


A
Herrer OBIK – alder til sammen u/150 år pr 31.12.2011 3 etapper à 3,9-4,0 km
B
Herrer ABIK – alder til sammen u/150 år pr 31.12.2011
3 etapper à 3,9-4,0 km
C

Herrer  OBIK– alder over 150 år samlet pr 31.12.2011


3 etapper à ca 3 km
D

Herrer  ABIK– alder over 150 år samlet pr 31.12.2011


3 etapper à 3 km
E

Damer OBIK  - alder til og med 90 år samlet pr. 31.12. 2011


2 etapper à ca 2,8 km
F
Damer ABIK  - alder til og med 90 år samlet pr. 31.12. 2011 2 etapper à ca 2,8 km
G
Damer OBIK – alder over 90 år samlet pr. 31.12.2011 2 etapper à ca 2,8 km
H
Damer ABIK – alder over 90 år samlet pr. 31.12.2011 2 etapper à ca 2,8 km
I
Gjesteklasse 3 etapper à 3,9-4,0 km
J
Gjesteklasse 2 etapper à ca 2,8 km
K
Individuell klasse, kort        - fellesstart 1 etappe à ca 2,8 km
L
Individuell klasse, lang        - fellesstart 1 etappe à ca 5,1 km

 

Klasser A – H er for medlemmer av OBIK eller ABIK. Andre lag løper i I og J.

Lagene må holde EKT-brikker selv. Lagoppstilling sendes inn innen mandag 13 juni kl 15:00

 

Startkontingent:

Klasse A, B, C, D og I kr. 210,- pr lag – etteranmelding kr. 420,-

Klasse E, F, G, H og J kr. 140,- pr lag – etteranmelding kr. 280,-

Klasse K og L kr. 70,- pr løper, etteranmelding uten gebyr!

 

Betaling:

Startkontingent bes innbetalt til Statoil Oslo BIL v/ Terje Mathisen, Bestumveien 93, 0283 Oslo. Bankkonto: 1607 42 25024.  Betaling senest fredag 10. juni – husk å merke betalingen med lagets navn (evt løperen)!
Med forbehold om at vi har nok kart vil vi prøve å ta imot etteranmelding frem til 30 min før start, mot et etteranmeldingsgebyr.

 

Påmelding:

Påmelding med bedrift/lag, klasse og lag-oppstilling sendes til Asbjørn Aarvik. Hvis det er spørsmål kan disse stilles på e-post til samme sted!

 

Premiering:

KM-medaljer i KM-klasser, i henhold til bedriftsidrettskretsenes gjeldende regler for premiering

 

Kart:

Målestokk 1:7500 for alle klasser, synfart 2010/2011.

 

 

Diverse informasjon:

 

Start stafett

Kl. 18 på samlingsplass for alle stafettlag

Start individuelt

Fellesstart kl. 18.20 på samlingsplass

Fellesstart

Ca. kl. 19.30 (kan bli justert)

Parkering

Langs Solbergveien i Skedsmo kommune

Samlingsplass

Ved Enden

Løpsleder

Asbjørn Aarvik tlf 959 96 350

  Løypelegger   Terje Mathisen tlf. 917 28 852
  Kontrollør
  Martin Veastad

 

 

Vel møtt!