Thales BIL og Nittedal Orientering ønsker velkommen til kveldsløp 5. mai!

Merket fra Nittedal kirke.

Løpet inngår i Kveldsorienteringen (KOsAk), Nittedalscupen og bedriftsorienteringskarusellen i Oslo og Akershus


Offentlig kommunikasjon

Nittedal kirke finnes på Trafikanten. Det går for eksempel en buss fra Olavsgaard kl 16.45.

Parkering ved Nittedal kirke.

Kartkoordinater er oppgitt på world of o sin kalender (http://cal.worldofo.com/?id=6154&post= )

Fra Oslo: RV4 til Slattum (til høyre etter Hagan-tunnelen), følg skilt til Nittedal kirke

Alternativt: RV22 til Hellerudsletta, nordover forbi utstillingsområdet, følg skilt til Nittedal kirke

Terreng: Løypene går Nordøst for Nittedal kirke i grovkupert terreng med partier med god løpbarhet og partier med brattere terreng for de lengre løypene. De lengre A-løypene er derfor noe kortere enn veiledende løypelengder for kvelds-løp. Ingen av løypene går inn i sperret terreng for NM 2011.

Samplingsplass, start og mål like nord for Nittedal kirke. Start fra kl. 16:00 – 18:30.

Mål stenger kl. 20:00. HUSK Å REGISTRERE DEG BÅDE FØR og ETTER løpet!

Kartet er et forstørret revidert utsnitt (1:7500) av Nittedal Orienterings ”Ovanna”.

Forhåndstrykte løyper i henhold til forbundets retningslinjer.

Følgende klasser og løyper tilbys:

Klasse

Løype

Lengde (luftlinje)

Ca # poster

NÅ (Nybegynner, Åpen for alle)

LETT-N

2 km

10

D/H10-12N , NF (Nybegynner, i Følge)

N-NIVÅ

2 km

8

D/H10-12, CÅ (C-nivå, Åpen for alle)

C-NIVÅ

2,5 km

8

D/H13-14, BÅ (B-nivå, Åpen for alle).

B-NIVÅ

3,5 km

10

D55-59, D60-64, D/H65-69, D/H70-74, D/H75-79, D/H80- og ÅE (Åpen)

EKORT-A

2,8 km

9

D15-16, D17-34, D35-44, D45-49, D50-54,H15-16 Kort, H55-59, H60-64 og ÅK (Åpen for alle)

KORT-A

3,8 km

11

D17-34 Aktiv, H15-16 Lang, H45-49, H50-54 og ÅM (Åpen for alle)

MELLOM-A

4,8 km

13

H17-34, H35-44 og ÅL (Åpen for alle)

LANG-A

6,2 km

15

Åpen klasse for kote-orientering (kart uten stier veier kraftlinjer etc)

LANG-A

6,2 km

15


B-løypa er vårt tilbud til løpere som har løpt en del orientering, og behersker høydekurver og løpbarhet. Veivalgstrekkene er ikke så vanskelige som for A-løypene. Barn fra 13 år kan løpe B-løype.

C-løypa er vårt tilbud til de som har løpt litt orientering, og behersker å kutte mellom sikre ledelinjer som for eksempel stier. Barn fra 11 år kan løpe C-løypa.

N-løypa er vårt tilbud til de som forstår de grunnleggende karttegnene, kan orientere kartet, kan orientere langs ledelinjer som stier, og kan ta korte avstikkere fra disse.

I den letteste N-løypa følger alle strekkene tydelige ledelinjer.


For lengste A-løype tilbys også egen åpen klasse for kote-orientering.


Tidtaking: EMIT. Mulighet for leie av brikke på samlingsplass for løpet. (Brikkeleie kr. 25,-)

Vask: Våtklutmetoden.

Løpsledelse:

Knut Erik Østengen/ Martin Veastad (Mobiltlf 90044431)

Løypelegger: Martin Veastad

Kontrollør: Knut Erik Østengen


Postene kan ligge tett – Sjekk koden nøye!

Vi håper du får en fin tur!


Startkontingent: Kr. 60,- for voksne (21-), Kr. 40,- for barn og ungdom (-20).