I N N B Y D E L S E


NILU med venner har gleden av å innby til

poengløp nr. P3 for OBIK og poengløp nr. R1 for ABIK-Romerike.

Grunnet snøforholdene i skogene i Romerike legges arrangementet til Fetsund Lenser.


TORSDAG 28. APRIL 2011


KART: Fetsund Lenser, 1:5000, ekvidistanse ca 5m utgitt 2001, synfart og korrigert april 2011. Kartene er påtrykt løype og postbeskrivelser


ADKOMST: Unngå bilkø: med tog på Kongsvinger banen til Nerdrum stasjon, merket til samlingsplass, kort veg å gå.

Togtider fra Oslo S mot Årnes, 15:09-15:39-16:09-16:39-17:09-18:09, fra Lillestrøm stasjon 11 minutter etter avgang Oslo S.

Togtider fra Nerdrum, 17:03-18:01-19:01-20:01-21:01.

Med bil på RV 22 retning Fetsund, ta av mot Nerdrum, merket til samlingsplass

PARKERING: Ved samlingsplass


SAMLINGSPLASS: Ved Fetsund Lenser


STARTTID: Flexistart mellom kl 16.30 til 18.30. Svært kort vei til start. Mål tas ned kl.20.00

LØYPE

Klasse

Lengde

Lang

H17-34, H35-44 og ÅL

4,7 km

Mellomlang

H15-16, H45-49, H50-54 og ÅM

4,1 km

Kort

D15-16, H55-59, H60-64, D17-34, D35-44, D45-49, D50-54, D55-59, D60-64, D/H65-69, D/H70-74, D/H75-79, D/H80-, ÅK og ÅE

3,2 km

Nybegynner

3,2 km


PÅMELDING: Påmelding ved start


STARTKONTINGENT: Kr. 60,- alle klasser

TIDTAKING EKT: Personlig EKT-brikke. Et begrenset antall EKT-brikker leies ut til

deltakere uten personlig brikke for kr. 25,-


PREMIERING: Poengløp etter regler for OBIK og ABIK-Romerike


SERVERING: Saft ved innkomst til mål.


VASK: Våtklutmetoden.


LØPSLEDER: Magne Osmundsen

LØYPELEGGER: Rolf Haviken

KONTROLLØR: Tron Danielsen