INNBYDELSE TIL O-LØP TIRSDAG 13. SEPTEMBER

Poengløp nr. 24 for OBIK og R8 for ABIK-Romerike

Arrangør: IFE BIL

Kart:                           Utsnitt "Slengfu" fra Lillomarka O-lags kartdatabase,
1:7500, 5 m, revidert 2009.

Parkering:                Ammerud, P-plass ved bom på veg til Lilloseter

Kollektivtransport: T-banelinje 5 til Ammerud, videre buss 62 til Alundamveien hlp., deretter 600 m å gå til samlingsplass

Samlingsplass:      Merket 200 m fra parkering.

Start:                         Fleksistart, kl. 16.00-18.00. 300 m til start.

Mål:                            Siste målgang kl. 19.30.

Løyper/klasser:      Det tilbys løyper i vanskelighetsgrad A, C og N nivå

 

Løype/Nivå

Lengde

Klasser

N-løype

2,3 km

NF (Nybegynner, i følge), NÅ (Nybegynner, åpen for alle)

C-løype

2,5 km

CÅ ( C løype, åpen for alle)

EKORT-A

2,5 km

D55-59, D60-64, D/H65-69, D/H70-74, D/H75-79, D/H80- og ÅE (Åpen for alle)

KORT-A

3,5 km

D17-34, D35-44, D45-49, D50-54, H55-59, H60-64 og ÅK (Åpen for alle)

MELLOM-A

4,8 km

H45-49, H50-54 og ÅM (Åpen for alle)

LANG-A

5,8 km

H17-34, H35-44 og ÅL (Åpen for alle)

 

 

 

 

 

 

Åpne klasser:          ÅL, ÅM, ÅK, ÅE , ÅC og NÅ. De åpne klassene er for alle løpere som ikke kan/vil starte i de aldersbestemte klassene. Løperne velger selv hvilken åpen klasse de vil starte i.

Leiebrikker:             Kr. 25,-

Stempling:               EMIT

Startkontingent:     Kr. 60,- for alle over 21 år. Kr. 40,- for yngre løpere.

Annet:                        Poengløp etter OBIK’s regler. Kart med forhåndstrykte løyper.

Vask:                         Våtklut.

Løperdrikke:            Saft og vann ved mål.

Løpsleder:                Dag Thomassen  (tlf. 97024769)

Løypelegger:           Hallvard Fjær

Kontrollør:                Dag Thomassen

 

VELKOMMEN!