Innbydelse til Nordmarkskaruselløp nr. 6/Poengløp nr. 23

OSI Orientering inviterer til o-løp torsdag 8. september 2011

Kart: Øvresetertjern, 1:10 000 (de to lengste løypene) eller 1:7500 (øvrige løyper), utgitt 2004, revidert 2010 og utvidet i forhold til tidligere utgaver. Et utbyggingsområde for nye barnebakker til alpinanlegget er korrigert inn i 2011. Man kan velge mellom kart med ferdig tegnede løyper, som utsnitt i A3/A4, og å tegne inn løypa selv på det store, trykte kartet. Som et ekstratilbud kan 1:15000-purister få tegne inn løypa selv på kartet Kobberhaugen.


Samlingsplass

og parkering: Parkeringsplassen ved Tryvannstårnet (NB! Endret fra tidligere).


Offentlig transport: T-bane 1 Frognerseteren til Voksenkollen stasjon, noen hundre meter å gå.

Påmelding og start: 16.30–18.30, siste målgang kl. 20.00. Det er to startsteder. De tre lengste løypene har 1,5 km å gå til start, mens de øvrige løypene har 700 meter å gå til start. De to startene er i stikk motsatt retning.

Startkontingent: Kr 40 for klasser t.o.m. 16 år, kr 60 for øvrige klasser.

Klasser og løyper: Ordinære klasser og bedriftsklasser, se www.nordmarkskarusellen.com

Terreng: Kupert skogsterreng med mange stier, skiløyper og skogsbilveier. Skogsvegetasjonen er primært granskog, med hovedsakelig god løpbarhet. Det kan flere steder være vanskelig å se forskjell i terrenget på det som er hvitt og det som er lysegrønt på kartet. Flere av de lysegrønne områdene er gammel granskog som er i ferd med å bli bedre løpbar: Skogbunnen er fin, men det er fortsatt litt nedsatt løpbarhet grunnet tørrkvister. Løpbarheten kan derfor være omtrent like god som i områder med mer åpen skog men med høy lyng (som er hvit på kartet). Etter en sommer med mye regn er de gule myrene våte og tunge å løpe i. De tre lengste løypene går gjennom et o-teknisk svært krevende område i starten av løypa.

Løpsleder: Audrun Utskarpen, audrun@hotmail.com, mobil 481 98121

Løypelegger: Øivind Due Trier, otdtrier@broadpark.no, mobil 408 00 675

EKT brukes og brikker kan lånes