INNBYDELSE TIL BEDRIFTSORIENTERING

Åpent mesterskap

Tirsdag 6. september

Poengløp nr. 22 for OBIK - Arrangør: Thales BIL

Kart:                          Lillomarka O-lag, Stokkvann, utgitt 2009

                                    1:10000, 5 m. ekv for lang, mellom og kort løype

                                   1:7500, 5 m. ekv. for øvrige løyper

Parkering:                Badedammen, Grorud

Kollektivtransport: T-banelinje 5 til Grorud, videre buss rute 62 til Skogstad hlp.

1200 m å gå til samlingsplass.

Samlingsplass:      Krutthuset, Steinbruvann. Merket fra parkeringen ved Badedammen.

Start:                         Fleksistart, kl. 16.00-18.30. 500 m til start.

Mål:                            Siste målgang kl. 20.00.

Løyper/klasser:      Det tilbys løyper i vanskelighetsgrad A ,B, C og N nivå

 

Løype/Nivå

Lengde

 

Klasser

N-løype

2,1 km

D10-12N, H10-12N, NF (Nybegynner, i følge), NÅ (Nybegynner, åpen for alle)

C-løype

2,5 km

D10-12, H10-12, CÅ ( C løype, åpen for alle)

B-løype

3,5 km

D13-14, H13-14, BÅ ( B løype, åpen for alle)

EKORT-A

3,1 km

D55-59, D60-64, D/H65-69, D/H70-74, D/H75-79, D/H80- og ÅE (Åpen for alle)

KORT-A

4,0 km

D15-16, D17-34, D35-44, D45-49, D50-54, H55-59, H60-64 og ÅK (Åpen for alle)

MELLOM-A

4,9 km

H15-16, H45-49, H50-54 og ÅM (Åpen for alle)

LANG-A

6,0 km

H17-34, H35-44 og ÅL (Åpen for alle)

 

 

 

 

 

 

 

Åpne klasser:          ÅL, ÅM, ÅK, ÅE , ÅB, ÅC og NÅ. De åpne klassene er for alle løpere som

ikke kan/vil starte i de aldersbestemte klassene. Løperne velger selv hvilken

åpen klasse de vil starte i.

Leiebrikker:             Kr. 25,-

Stempling:               EMIT

Startkontingent:     Kr. 60,- for alle over 21 år. Kr. 40,- for yngre løpere.

Annet:                       Poengløp etter OBIK’s regler. Kart med forhåndstrykte løyper.

Vask:                         Våtklut, bading i Steinbruvannet.

Løperdrikke:           Saft og vann ved mål.

Løpsleder:               Oddvar Hagen  (tlf. 91153921)

Løypelegger:          Oddvar Hagen

Kontrollør:               Arne Reistad

 

VELKOMMEN!