INNBYDELSE

AB-karusell nr. 5 og OBIK poengløp nr. P20 2011

 

IL Tyrving inviterer til orienteringsløp på Høymyr tirsdag 30. august 2011

Påmelding og start: Kl. 16.30 – 18.30. Målet stenges kl 20.00

Merket til Høymyr fra høyre side av E 16, ca. 300 m før toppen av Sollihøgda. Avstand Sandvika-Sollihøga er ca. 14 km.

Samlingsplass: Høymyr. 800 m etter avkjøring fra E 16. Parkering langs veien inn til Høymyr.

 

Løypetilbud:

N/C-nivå: 1.5 km

B-nivå: 2,0 km

A-nivå: 2,5, 3,5, 4,5 og 5,5 km

Klasseinndeling: Ordinære klasser og bedriftsklasser.

Kart: Sollihøgda nord, 1:10 000, utgitt 2010

Startkontingent D / H < 17: Kr. 40,-

D / H > 17: Kr. 60,-

Det benyttes EKT og løperbrikker kan leies. Leiebrikke EKT: Kr. 25,-

 

Resultater: Resultatene presenteres på internett.

Premiering: I henhold til OBIKs og AB-karusellens reglement.

 

Vel møtt

Lars-Erik Fiskum

Løpsleder

92 02 37 37