INNBYDELSE TIL KORTLØP I BEDRIFTSORIENTERING

Torsdag 14. april 2011

Poengløp nr. 2 for OBIK - Arrangør: Nordea Bank Idrettslag

Kart:                           Kongeskogen 1:5000, Ekvidistanse 2,5m, siste utgave fra 2007.

 

Parkering:                 Huk Parkering på Bygdøy  NB ! Parkeringen er avgiftsbelagt.

                                    Bruk gjerne kollektiv transport, buss 30 til Huk.

Samlingsplass:         Gressletten rett ved Parkeringen, ned mot Huk badeplass. 100 m !

 

Terreng:                    Velkjent for de fleste; Lettløpt, stifylt, småkupert, noen partier med tettere skog,

            men stort sett åpent park/nærterreng med kyst/ strand.
Noe snø i terrenget kan i verste fall ligge igjen – vi håper ikke det!

 

Start:                          Fleksistart, kl. 16:00-18:30. ca 5 min å gå til start.

 

Mål:                            Siste målgang kl. 20:00.

 

Løyper/klasser

 

Løype/

Nivå

Lengde

(luftlinje)

Klasser

LETT-N

2,0 km

NÅ (Nybegynner, Åpen for alle)

EKORT-A

2,5km

D55-59, D60-64, D/H65-69, D/H70-74, D/H75-79, D/H80- og ÅE (Åpen for alle)

KORT-A

2,5km

D15-16, D17-34, D35-44, D45-49, D50-54, H55-59, H60-64 og ÅK (Åpen for alle)

MELLOM-A

3,3km

H15-16, H45-49, H50-54 og ÅM (Åpen for alle)

LANG-A

4,2km

H17-34, H35-44 og ÅL (Åpen for alle)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er ikke egen løype for Ekstra Kort.

Mindre justering av løypelengder kan bli gjort. 

 

Åpne klasser:            ÅL, ÅM, ÅK, ÅE og NÅ. De åpne klassene er for alle løpere som ikke kan/vil starte i de

aldersbestemte klassene. Løperne velger selv hvilken åpen klasse de vil starte i.

Vanskelighetsgrad er A/B  til N, hvor N er det enkleste nivået.

Leiebrikker:              Kr. 25,-

Stempling:                 EMIT

Startkontingent:       Kr. 60,- for alle over 21 år. Kr. 40,- for alle andre.

Annet:                        Poengløp etter OBIK’s regler. Ferdig printede kart vil benyttes.

Vask:                          Våtklut,!

Løperdrikke:             Saft og vann ved mål.

Løpsleder:                Eivind Hoff, tlf 992 72 657

Løypelegger:            Knut Erling Øen

Kontrollør:                 John Thomas Petersen

 

VELKOMMEN