Orienteringsgruppa i Thales BIL

Inviterer til poengløp nr. 16 for OBIK

Tirsdag 16. august 2011

 

Kart:                           Gjelleråsen 1:10 000, ekvidistanse 5m, utgitt i 1999, revidert 2005 og 2009.

 

Parkering/Samlingsplass:     Idrettsplassen innenfor Tokerud skole. Gangavstand fra Stovner T-banestasjon. Flest mulig oppfordres til å benytte T-bane. Det må IKKE parkeres i skolegården.

 

Start:                                      Fleksistart mellom kl. 16:30 – 18:00.

Mål stenger kl.20:00.

 

Klasser og løyper:                                                                                          Luftlinje

H17-34, H35-44 og ÅL                                                          Lang                 9,4 km

H45-49, H50-54 og ÅM                                                         Mellomlang      7,3 km

H55-59, H60-64, D17-34, D35-44, D45-54 og ÅK               Kort                  6,0 km

H65-69, H70-74, H75-, D55-64, D65-74, D75- og ÅE         Ekstra kort       4,3 km

C-løype, åpen klasse                                                               Lett                 4,0 km

N og NÅ (nybegynner)                                                           Lett                  3,1 km

 

Åpne klasser:            ÅL, ÅM, ÅK, ÅE og NÅ. De åpne klassene er for alle løpere som ikke kan/vil starte i de aldersbestemte klassene. Løperne velger selv hvilken åpen klasse de vil starte i.

Leiebrikker:              Kr. 25,-

Stempling:                 EMIT

Startkontingent:        Kr. 60,- for alle over 21 år. Kr. 40,- for yngre løpere.

Annet:                        Poengløp etter OBIK’s regler. Kart med forhåndstrykte løyper.

Vask:                          Våtklutmetoden.

Løperdrikke:             Saft og vann ved mål. Det er mulighet for drikke midtveis for de 3 lengste løypen. Det er tegnet inn et drikkebeger på kartet. (Dette er ikke en stemplingspost.)

Løpsleder:                  Bjørn Grenager (telefon 905 01 529)

Løypelegger:              Sigfred Fagervik

Kontrollør:                Bjørn Grenager

 

 

 

 

 

 

O-gruppa i Thales BIL ønsker alle vel møtt!