INNBYDELSE TIL O-LØP, TORSDAG 11. AUGUST 2011

Poengløp P15 for OBIK og R8 for ABIK-Romerike

Arrangør: FFI


Kart: Slattumsrøa, 1:10000/1:7500, 5 m ekvidistanse, revidert 2011.

Forhåndstrykte løyper.


Samlingsplass: Skytta, ved siden av kunstgressbanen i Skyttamyrveien (forlengelse av Brennaveien).

Merket fra avkjøring til Skytta fra Rv. 401.

Offentlig kommunikasjon: Buss 801 til Seterhaugen (200 m å gå, siste ankomst 15.23),

ellers buss 301 til Saga på Rv. 401 (1400 m å gå).

Parkering: Langs vei og på p-plass, følg anvisninger. 0-700 m å gå til samlingsplass.


Start: Fleksistart mellom kl 16.30 og 18.30.

750 m til start langs sti/vei.

Mål stenger kl 20.00.


Klasser og løyper:

Klasse H17-34, H35-44 og ÅL Lang ca 6.5 km (A)

Klasse H15-16, H45-49, H50-54 og ÅM Mellom ca 5.0 km (A)

Klasse D15-16, H55-59, H60-64, D17-34, D35-44,

D45-49, D50-54 og ÅK Kort ca 4.0 km (A)

Klasse D55-59, D60-64, D/H65-69, D/H70-74,

D/H75-79, D/H80- og ÅE Ekstra kort ca 3.0 km (A)

Klasse D/H13-14, BÅ B ca.3.5 km (B)

Klasse D/H10-12, CÅ C ca.2.5 km (C)

Klasse D/H10-12N, NÅ, NF (Nybegynner med følge) N ca 2.0 km (N)


Startkontingent: kr. 60,-

EKT: Det brukes elektronisk klippekontroll. Løperbrikker kan leies for kr 25,-

Premiering: Poengløp etter ABIK/OBIKs regler

Vask: Våtklut

Løperdrikke: Vann og saft

Løpsleder: Carl Erik Wasberg

Løypelegger: Frode Lillevold

Kontrollør: Øyvind Grandum


Vel møtt!