INNBYDELSE TIL BEDRIFTSORIENTERING

Tirsdag 9. august

Poengløp nr. 14 for OBIK - Arrangør: Thales BIL

Kart:                           Solbergvann 1:7500, Ekvidistanse 5m, utgitt 2011.

Parkering:                Utfartsparkeringen ved Østmarksetra.

Kollektivtransport: T-banelinje 3 til Ulsrud, busslinjene 76 og 79 til stoppestedet Østmarkveien.

Samlingsplass:      På P-plassen.

Start:                         Fleksistart, kl. 16.00-18.30. Kort vei til start.

Mål:                            Siste målgang kl. 20.00.

Løyper/klasser:      Det tilbys løyper i vanskelighetsgrad A og N.

 

Løype/

Nivå

Lengde

(luftlinje)

Klasser

LETT-N

2,0 km

NÅ (Nybegynner, åpen for alle)

EKORT-A

3,2 km

D55-59, D60-64, D/H65-69, D/H70-74, D/H75-79, D/H80- og ÅE (Åpen for alle)

KORT-A

3,6 km

D15-16, D17-34, D35-44, D45-49, D50-54, H55-59, H60-64 og ÅK (Åpen for alle)

MELLOM-A

4,9 km

H15-16, H45-49, H50-54 og ÅM (Åpen for alle)

LANG-A

5,9 km

H17-34, H35-44 og ÅL (Åpen for alle)

 

 

 

 

 

Åpne klasser:         ÅL, ÅM, ÅK, ÅE og NÅ. De åpne klassene er for alle løpere som ikke kan/vil starte i de aldersbestemte klassene. Løperne velger selv hvilken åpen klasse de vil starte i.

Leiebrikker:             Kr. 25,-

Stempling:               EMIT

Startkontingent:     Kr. 60,- for alle over 21 år. Kr. 40,- for yngre løpere.

Annet:                       Poengløp etter OBIK’s regler. Kart med forhåndstrykte løyper.

Vask:                         Våtklut, bading i Ulsrudvann.

Løperdrikke:            Saft og vann ved mål.

Løpsleder:               Jon Sletvold (telefon 911 79 562)

Løypelegger:           Helge Stenseth

Kontrollør:               Jon Sletvold

 

VELKOMMEN