INNBYDELSE TIL BEDRIFSLØP TIRSDAG 21. JUNI 2011

Poengløp nr. 13 for OBIK - Arrangør: Norges Bank BIL

Kart: Utdrag av kartet Årvollåsen 1:7500 / 1:10000, Ekvidistanse 5 m, sist revidert 2010.

Parkering: Utfartsparkering, like ved Krigsskolen på Linderud.

Bruk gjerne kollektiv transport, buss 31 til Grorud / T-bane til Linderud (linje 5).

Samlingsplass: Gresslette rett ved parkering, maksimalt 100 meter å gå.

Terreng: Velkjent for de fleste, stifylt, kupert for de to lengste løypene, mindre kupering for de to korteste. De to korteste løypene har kart i målestokk 1:7500, de to lengste har kart i målestokk 1:10000.

Start: Fleksistart, kl. 16:00-18:30, kort vei til start.

Mål: Siste målgang kl. 20.00.

Løyper/klasser:

Løype/nivå

Lengde

Klasser

LETT-N

2,5 km

NÅ (Nybegynner, Åpen for alle)

EKORT-A

3 km

D55-59, D60-64, D/H65-69, D/H70-74, D/H75-79, D/H80- og ÅE (Åpen for alle)

KORT-A

4 km

D15-16, D17-34, D35-44, D45-49, D50-54, H55-59, H60-64 og ÅK (Åpen for alle)

MELLOM-A

5 km

H15-16, H45-49, H50-54 og ÅM (Åpen for alle)

LANG-A

6 km

H17-34, H35-44 og ÅL (Åpen for alle)

 

Mindre justeringer av løypelengder kan bli gjort.

Åpne klasser: ÅL, ÅM, ÅK, ÅE og NÅ. De åpne klassene er for alle løpere som ikke kan/vil starte i de aldersbestemte klassene. Løperne velger selv hvilken åpen klasse de vil starte i.

Leiebrikker: Kr. 25,-

Stempling: EMIT

Startkontingent: Kr. 60,- for alle over 21 år. Kr. 40,- for alle andre.

Annet: Poengløp etter OBIK’s regler. Ferdig printede kart vil benyttes.

Vask: Våtklut,!

Løperdrikke: Saft og vann ved mål.

Løpsleder: Svein Nygård

Løypelegger: Svein Nygård

Kontrollør: Peder Natvig

 

 

VELKOMMEN!