INNBYDELSE TIL KORTLØP I BEDRIFTSORIENTERING

Torsdag 22. april  2010

Poengløp nr. 2 for OBIK - Arrangør: Telenor BIL

Kart:                        Skytterkollen  1:7500, Ekvidistanse 5m, nytt 2009 til O-festivalen/WC.

 

Samlingsplass:        Østernvannsvingen (P-plass), merket fra  Griniveien mot Skytterkollen.

Terreng:        Stifylt, middels krevende.

Parkering:        P-plass ved Østernvannsvingen. Til tider noe begrenset parkering.

 

Start:        Fleksistart, kl. 16:00-18:30. ca 5 min å gå til start.

 

Mål:        Siste målgang kl. 20:00.

 

Løype/

Nivå

Lengde

(luftlinje)

Klasser

LETT-N

2 km

NÅ (Nybegynner, Åpen for alle)

C-NIVÅ

2km

D/H10-12, CÅ (C-nivå, Åpen for alle)

B-NIVÅ

3km

D/H13-14, BÅ (B-nivå, Åpen for alle)

EKORT-A

2km

D55-59, D60-64, D/H65-69, D/H70-74, D/H75-79, D/H80- og ÅE (Åpen for alle)

KORT-A

2km

D15-16, D17-34, D35-44, D45-49, D50-54, H55-59, H60-64 og ÅK (Åpen for alle)

MELLOM-A

3km

H15-16, H45-49, H50-54 og ÅM (Åpen for alle)

LANG-A

4km

H17-34, H35-44 og ÅL (Åpen for alle)

 

Det er ikke egen løype for Ekstra Kort.

Mindre justering av løypelengder kan bli gjort.  

 

Åpne klasser:         ÅL, ÅM, ÅK, ÅE, BÅ, CÅ og NÅ. De åpne klassene er for alle løpere som ikke kan/vil starte i de aldersbestemte klassene. Løperne velger selv hvilken åpen klasse de vil starte i. Vanskelighetsgrad er gradert fra A, B, C til N, hvor N er det enkleste nivået.

Leiebrikker:        Kr. 25,-

Stempling:        EMIT

Startkontingent:        Kr. 60,- for alle over 21 år. Kr. 40,- for alle andre.

Annet:        Poengløp etter OBIK’s regler. Ferdig printede kart vil benyttes.

Vask:                        Våtklut, evt. en dukkert i Østernvann  !

Løperdrikke:                Saft og vann ved mål.

Løpsleder:                Roger Birkeland, tlf 906 55 430

Løypelegger:                Ketil Risvoll

Kontrollør:        Torstein Hole

 

 

VELKOMMEN