Orienteringsgruppa i NILU BIL arrangerer for 26. gang

TUR-O-LØPET

SØNDAG 12. SEPTEMBER 2010

(Poengløp nr. 15 for RBIK, nr. 25 for OBIK)


Klasse

Utøver

Løype

Lengde

H 1-4

Herrer 16-34 år

lang

9,3 km

H 5-6

Herrer 35-44 år

lang

9,3 km

H 7

Herrer 45-49 år

mellom

7,8 km

H 8

Herrer 49-54 år

mellom

7,8 km

H 9

Herrer 55-59 år

kort

5,8 km

H 10

Herrer 60-64 år

kort

5,8 km

H 11

Herrer 65-69 år

senior

4,3 km

H 12

Herrer 70-74 år

senior

4,3 km

H 13>

Herrer over 75 år

senior

4,3 km

D 1-6

Damer under 45 år

kort

5,8 km

D 7-8

Damer 45-54 år

kort

5,8 km

D 9-10

Damer 55-64 år

senior

4,3 km

D 11>

Damer over 65 år

senior

4,3 km

Begynner, øvet og Trim

Alle

ValgfriAktive løpere under 30 år starter i trim-klassen. I tur-o-løpet er det ingen begynner-løype.

Tur-o-løpet har lengre løyper enn normalt og med hovedvekt på veivalgsmuligheter


Løpssted Tæruddalen i Skedsmo

Kart: Tærudtjenna 1:10 000, ekv. 5 m, utgitt 2008

Samlingsplass: Tæruddalen, Skedsmo

Merking: Fra Skedsmokorset til Tæruddalen

Parkering: Tæruddalen, 1 minutt til samlingsplass.

Start: Løypevis fellesstart fra kl 11.30. Ferdige kart utdeles i startøyeblikket.

Påmelding: Økonomisk bindende påmelding med brikkenr. og klasse sendes:

NILU BIL v/Magne Osmundsen innen torsdag 9. september 2007 til e-post: mbo@nilu.no. Påmelding etter dette regnes som etteranmelding, og mottas inntil kl 1500, lørdag 11. september på e-post eller tlf. 908 44 675.

Løpere som møter på løpsdagen og ikke er påmeldt, kan ikke garanteres deltakelse.

Startkontingent: Alle klasser: kr 100,-. Etteranmelding: kr 150,-.

OBS! Møt fram i god tid, da startkontingenten betales på løpsdagen!

Postkontroll: EKT personlig brikke. Deltakere uten personlig brikke kan leie for kr. 25.- (Begrenset antall)

Premiering: Poengløp etter RBIK og OBIKs regler. Husk at tur-o-løpet teller som to vanlige løp på Romerike.

Matstasjon: Saft og andre godsaker underveis og i mål.

Vask: Våtklutmetoden.

Løpsleder: Magne Osmundsen

Løypelegger: Magne Osmundsen

Kontrollør: Tron Danielsen


VEL MØTT!