INNBYDELSE TIL O-LØP, TORSDAG 19. AUGUST 2010
Felles poengløp for Romerike/Oslo
Arrangør: FFI

Kart: 1:10000, 5 m ekvidistanse, revidert 2009.


Parkering/samlingsplass: Badedammen, Grorud. Merket fra avkjøring
Trondheimsveien/Rv4 til Grorud/Romsås.
Ca 200 m å gå til samlingsplass.


Start: Fleksistart mellom kl. 16.30 – 18.30.
Kort vei til start.
Mål stenger kl 20.00.
 
Klasser og løyper:

Klasse H17-34, H35-44 og ÅL Lang
ca. 5.5 km (A)
Klasse H45-49, H50-54 og ÅM Mellom ca. 4.5 km (A)
Klasse H55-59, H60-64, D17-34, D35-44, D45-54 og ÅK Kort ca. 3.5 km (A)
Klasse D55-59, D60-64, D/H65-69, D/H70-74, D/H75-79, D/H80 og ÅE Ekstra kort ca. 2.5 km (A)
Klasse CÅ Begynner ca. 3.0 km (C)
Klasse NÅ Nybegynner ca. 2.5 km (N)
        
Startkontigent: kr. 60,-
EKT: Det brukes elektronisk klippekontroll. Løperbrikker kan leies for kr 25,-
Premiering: Poengløp etter ABIK/OBIKs regler.
Vask: Våtklut eller Badedammen.
Løpsleder: Carl Erik Wasberg
Løypelegger:  Magnus Haakestad
 

Vel møtt!