Orienteringsgruppa i Thales BIL

inviterer til langløpet Thales-mila for KOsAk og OBIK

Tirsdag 17. August 2010 ved Mobekken (Maridalen)

 

Samlingsplass på idyllisk gresslette mellom Greveveien og Mobekken 200m Nord for Snippen holdeplass (NSB). Det er merket fra Snippen holdeplass til samlingsplass.

 

Offentlig kommunikasjon med tog anbefales sterkt! Det er også mulig å parkere ved en annen togstasjon for eksempel Kjelsås, og ta toget derfra. Fra Kjelsås til Snippen går toget litt over hver halvtime, og tar 6 minutter. Avgang fra Kjelsås kl. 15.33, 16.00, 16.35, 17.02, 17.34 og 18.00. Tilbake går toget omtrent hver time: kl. 17.49, 18.34, 19.51, 20.33.

 

Parkering ved Mobekken utfartsparkering (ca 700m til samlingsplass i luftlinje)

Parkering og samlingsplass angitt med strek mellom http://kart.gulesider.no/m/p1mhh

Det er kun market det siste stykket inn til samlingsplass.

 

Start fra kl. 16:30 – 18:30. Målregistrering stenger kl. 20:00.

 

Kartet er et forstørret utsnitt (1:7500) av Nittedal Orienterings ”Laskerudåsen”. Kartet er under godkjenning hos AOOK. Forhåndstrykte løyper i henhold til O-forbundets retningslinjer.

 

Terreng: Løypene går Nord for samlingsplass i grovkupert terreng med partier med god løpbarhet

 

Start og mål: For å utnytte det beste terrenget er start og mål for alle A og B løyper lagt litt høyere, ca 600m Nord for samlingsplass. Disse løypene er derfor noe kortere enn OBIKs veiledende løypelengder for langløp. N- og C-løyper har start og mål ved samlingsplass.

 

Følgende løyper tilbys:

Nivå

Lengde

(luftlinje)

Antall

poster

Drikke

post

Klasser

A

9 km

18

e.ca. 6,4km

H17-34, H35-44 og ÅL

A

6,9 km

15

e.ca. 4,6km

H45-49, H50-54 og ÅM

A

4,6 km

12

 

H55-59, H60-64, D17-34, D35-44, D45-54 og ÅK

A

3,4 km

10

 

H65-69, H70-74, H75-79, H80-, D55-64, D65-74, D75- og ÅE

B

5,5 km

10

e.ca. 3,1km

C

3 km

8

 

N

3 km

8

 

 

Tidtaking: EMIT. Mulighet for leie av brikke på samlingsplass for løpet. (Brikkeleie kr. 25,-)

 

Vask: Våtklutmetoden.

 

Premiering i.h.t. OBIKs reglement.

 

Løpsledelse:

Knut Erik Østengen (Mobiltlf  984 17 452)

Løypelegger: Martin Veastad

Kontrollør: Knut Erik Østengen

 

Startkontingent: Kr. 60,- for voksne (21-), Kr. 40,- for barn og ungdom (-20).