INNBYDELSE TIL O-LØPTorsdag 12. august ved Skullerudstua
Poengløp nr. 16.  
Arrangør: Aker Solutions


Kart:                 Skullerudåsen
Samlingsplass: Syd for Skullerudstua


Start:                 Fleksistart mellom 16:30 - 18:30. 
Mål stenger kl.20:00. Alle som kommer inn etter kl. 20:00 blir oppført med disk/brutt.


Parkering:        Utfartsparkering ved Skullerud
Merket fra:     Avkjørselen fra Skullerudveien


Løyper: Klasser:
LANG 6 km. H17-34, H35-44, ÅL
MELLOM 5 km.  H45-49, H50-54, ÅM
KORT 4 km. H55-59, H60-64, D17-34, D35-44, D45-54, ÅK
E. KORT 3 km. H65-69, H70-74, H75-79, H80-, D55-64,D75-, ÅE
B 3 km

N 2,2 km Nybegynnere i alle aldre
Åpne klasser: ÅL, ÅM, ÅK og ÅE 
For alle løpere og aktive løpere under 30 år - fritt løypevalg


EKT-brikker vil bli benyttet. Det er et begrenset antall brikker til utleie.


Startkontingent: Alle klasser kr 60,-
Leie av brikke:  kr 25,-
Premiering: Poengløp etter OBIKs regler
Vask: Våtklut,  Drikke: Saft/vann ved mål
Løypelegger: Tor Drage,  Kontrollør: Knut Møgedal,  Løpsleder: Knut Møgedal 907 22 351

Ankomst:  T-bane til Skullerud

Bil: